Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Corporaties in de regio versterken samenwerking
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Corporaties in de regio versterken samenwerking

Deze zomer hebben de corporaties in de Gooi en Vechtstreek hun samenwerking verder vormgegeven met de oprichting van het Platform Woningcorporaties Gooi & Vechtstreek (PWG). Al lang wordt er onderling goed samengewerkt, maar nu is hieraan ook een organisatievorm gekoppeld om de woningzoekenden en huurders beter te helpen. Het Gooi en Omstreken zit in het Platform samen met de Alliantie, Dudok Wonen, Woningstichting Naarden, Vecht en Omstreken en Ymere.

Voorbeelden van samenwerkingen zijn gezamenlijk aanspreekpunt voor WoningNet, inzet wooncoaches, bestrijding van woonfraude, regionale afspraken, de woonagenda met de provincie, maar natuurlijk ook het delen van kennis en verdelen van werk. Op deze manier willen de corporaties efficiënter samenwerken.

Het platform komt geregeld bijeen en wordt geleid onder voorzitterschap van Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen. Ambities van het platform zijn verduurzaming, verbetering van leefbaarheid, betere afstemming met het sociaal domein van gemeenten en meer betaalbaar bouwen.

Op de foto staan v.l.n.r.: Lilian Verheul (Woningstichting Naarden), Harro Zanting (Dudok Wonen), Mark Drost (Vecht en Omstreken), Kim Ronner (Ymere), Anne Oosterbaan (de Alliantie), Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken).

Naar het overzicht
x