Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
213 woningen energiezuinig in Blaricum
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

213 woningen energiezuinig in Blaricum

In november is Het Gooi en Omstreken gestart met haar grootste energieproject van 2013: De Dam en omgeving in Blaricum.

Uitgangspunt
Het doel is om de 213 woningen energiezuiniger te maken. Dit verhoogt het wooncomfort, is gunstig voor de woonlasten en spaart het milieu. Het uitgangspunt van Het Gooi en Omstreken bij alle energieverbeteringsprojecten is het behalen van gemiddeld een energielabel-B.

Werkzaamheden
Het Gooi en Omstreken voert bij het project aan De Dam verschillende energiebesparende werkzaamheden uit. Zo worden alle daken van binnenuit geïsoleerd. Vanaf de buitenzijde worden de spouwmuren gecontroleerd op de kwaliteit van het bestaande isolatiemateriaal, zo nodig wordt dit aangevuld.

De gedateerde aluminium kozijnen worden vervangen door kunststof exemplaren met dubbel glas (HR++). Goed nieuws voor de bewoners die deze wens al langer hebben. Door isolatieparels in de kruipruimte aan te brengen wordt ook de vloer van de begane grond geïsoleerd. De verwachting is dat de werkzaamheden het wooncomfort aanzienlijk verbeteren en dat het een positief effect heeft op de energielasten.

Aanbesteding
Het Gooi en Omstreken werkt aan de verbetering van haar processen. Bij het project aan De Dam onderzoekt de corporatie een nieuwe manier van aanbesteden. Hierbij wordt naast prijs, onder andere extra gelet op aspecten als werkwijze, communicatie en de technische uitwerking. Om de traditionele aanpak te toetsen aan de nieuwe manier van aanbesteden, is het project opgedeeld in twee bouwstromen. De realisatie is in handen van Mokveld en VastBouw. Als alles volgens planning verloopt, wordt het project in maart 2014 opgeleverd.

Gemiddeld energielabel-B
Het Gooi en Omstreken heeft de ambitie om tussen 2013 en 2018 ruim 4.000 woningen energiezuiniger te maken. Dit sluit aan bij het overheidsbeleid en het convenant van branchevereniging Aedes. In 2013 voert de corporatie naast het project aan De Dam nog een energieproject uit in Blaricum. Aan de Oosthout en de Klaphek worden in totaal 35 woningen aangepakt. Het Gooi en Omstreken kan alleen blijven investeren in energiebesparing als verdere lastenverzwaring vanuit de overheid uitblijft.

Naar het overzicht
x