Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In voorbereiding: Circusterrein Hilversum
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In voorbereiding: Circusterrein Hilversum

Samen met woningcorporaties Dudok Wonen en de Alliantie en met gemeente Hilversum en het de landelijke overheid werken we aan de herontwikkeling van het voormalige circusterrein in Hilversum. Daar gaan we circa 400 verplaatsbare woningen bouwen. Deze betaalbare woningen voorzien in een grote behoefte. De woningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

Proces en besluitvorming

In de zomer van 2023 hebben de corporaties, gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of het haalbaar is om verplaatsbare woningen op een deel van het Circusterrein te realiseren. Vervolgens weer het ruimtelijke haalbaarheidsonderzoek uit dat dit op korte termijn kan. In de eerste helft van 2024 werd een voorstel tot investeringen in nieuwe openbare ruimte en nutsvoorzieningen aan de gemeenteraad voorgelegd. Inmiddels staan alle lichten op groen. Nu de besluitvorming bij alle partijen afgerond is, bundelen zij hun krachten voor de realisatie van de nieuwe en levendige woonwijk.

Planning

Na de zomer van 2024 wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025.

Doelgroepen

Met de corporaties is afgesproken dat 50 procent van de woningen regulier worden aangeboden aan woningzoekenden. Een deel van deze woningen wordt wel met voorrang aan doorstromers aangeboden en voor woningzoekenden met een cruciaal beroep in de zorg, het onderwijs en de politie. De overige helft van de woningen wordt verdeeld onder jongeren tot en met 27 jaar via loting, spoedzoekers, statushouder (15 procent) en geclusterd/begeleid wonen. 

Divers woningprogramma

Het Circusterrein wordt een levendige plek waar bewoners en omwonenden kunnen samenkomen en activiteiten organiseren. Het ontwerp voor de woningen is nog niet definitief. Voor nu omvat het project circa 400 verplaatsbare woningen van permanente bouwkwaliteit. Het programma bestaat uit studio's, tweekamerwoningen en driekamerappartementen. De locatie is tijdelijk voor een periode van vijftien jaar. Met de verplaatsbare woningen helpen we mensen snel aan een woning. Om bijvoorbeeld hun eerste plek te vinden. Of om de volgende stap te zetten in hun wooncarrière.

Duurzaamheid

Bij alle nieuwbouwprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor circulair, conceptueel bouwen zonder traditionele bouwmaterialen (zoals beton, steen en keramiek). Ook bij de ontwikkeling van het voormalige Circusterrein zal dit zo zijn. De woningen worden gebouwd met het oog op duurzaamheid. Zo zijn ze energiezuinig en zijn vanzelfsprekend gasloos. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van wonen en leven.

Verder lezen

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2024

Naar het overzicht
x