Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In voorbereiding: Circusterrein Hilversum
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In voorbereiding: Circusterrein Hilversum

Samen met woningcorporaties Dudok Wonen en De Alliantie en met gemeente Hilversum en het Rijk werken we aan de herontwikkeling van het voormalige circusterrein in Hilversum. Daar willen we 400 betaalbare flexwoningen bouwen. Deze woningen voorzien in een grote behoefte. De flexwoningen blijven maximaal 15 jaar staan en gaan dan naar een andere locatie.

Proces en besluitvorming
In de zomer van 2023 hebben de corporaties, gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of het haalbaar is om flexwoningen op een deel van het Circusterrein te realiseren. Het ruimtelijke haalbaarheidsonderzoek wijst nu uit dat dit op korte termijn kan. In de eerste helft van 2024 wordt een voorstel tot investeringen in nieuwe openbare ruimte en nutsvoorzieningen aan de gemeenteraad voorgelegd. Ook bij de corpraties worden de komende maanden definitieve besluiten over de investering genomen.

Planning
Als de gemeenteraad instemt, kan na de zomer van 2024 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. Vanaf medio 2025 is het vervolgens de bedoeling dat bewoners de sleutel van hun nieuwe huis krijgen.

Doelgroepen
Met de corporaties is afgesproken dat 50 procent van de woningen regulier worden aangeboden aan woningzoekenden. Een deel van deze woningen wordt wel met voorrang aan doorstromers aangeboden en voor woningzoekenden met een cruciaal beroep in de zorg, het onderwijs en de politie. De overige helft van de woningen wordt verdeeld onder jongeren tot en met 27 jaar via loting, spoedzoekers, statushouder (15 procent) en geclusterd/begeleid wonen. Binnen de groep spoedzoekers komt extra aandacht voor zogeheten bankslapers (inwoners in Hilversum met een briefadres niet verblijvend in een instelling).

Flexwoningen
De flexwoningen worden elders geproduceerd en vervolgens naar het Circusterrein vervoerd. De woningen mogen maximaal vijftien jaar blijven staan op deze plek. In die periode werkt de gemeente aan een definitieve visie voor het Circusterrein, waarin ruimte wordt gemaakt voor wonen, bedrijvigheid en maatschappelijke functies. De visie wordt in een participatietraject met bewoners en bedrijven in de omgeving tot stand worden gebracht.

Duurzaamheid
Bij alle nieuwbouwprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor circulair, conceptueel bouwen zonder traditionele bouwmaterialen (zoals beton, steen en keramiek). Ook bij de ontwikkeling van het voormalige Circusterrein zal dit zo zijn, op het moment dat we in die fase van het project aankomen. Een groene woonomgeving vinden we hierin belangrijk. Daarmee dragen we bij aan het wooncomfort van huurders en beperken we zoveel mogelijk de overlast van klimaatverandering.

Verder lezen

Laatst bijgewerkt: 13 februari 2024

Naar het overzicht
x