Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen » Duurzaamheid en stijgende energiekosten

Terug naar het overzicht

Stijgende energiekosten

Door de stijgende energiekosten kan ik de energielasten niet goed meer betalen, waar kan ik hiervoor terecht?

De energiekosten zijn erg gestegen. We kunnen als G&O dit helaas niet voor je compenseren. Om inwoners te helpen heeft het kabinet daarom maatregelen getroffen. We zetten hieronder deze maatregelen voor je op een rij.  

  1. Eenmalige energietoeslag voor lagere inkomens. Je kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Kijk op de website van jouw gemeente of je hiervoor in aanmerking komt. Klik hier voor meer informatie daarover. 

  2. Hulp bij energie besparen. Gemeenten hebben budget gekregen om hun inwoners met een laag inkomen, te helpen met energie besparen. Je kunt hiervoor terecht bij de lokale energie coöperaties. 

  3. Korting op de energierekening van 190 euro per maand in november en december 2022. Je ontvangt dit van de elektraleverancier. 

  4. Per 1 januari 2023 geldt een prijsplafond. Klik hier voor meer informatie hierover. 

Ik betaal kosten voor het verwarmen van mijn woning aan G&O. Stijgen mijn warmtekosten door de stijgende gasprijzen?

Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw verbruik. Maar wij hebben de gastarieven in 2020 vastgezet in een contract dat loopt tot 1 januari 2024. Dit tarief ligt ruim lager dan de € 1,45 per m3 gas, die de overheid heeft vastgesteld voor het energieplafond. Dit prijsplafond is voor de gebouwen van G&O met blokverwarming dan ook niet relevant. 

Ik betaal kosten voor het verwarmen van mijn woning aan G&O. Geldt het landelijke prijsplafond ook voor mij vanaf 1 januari 2023?

Wij hebben de gastarieven vastgezet in een contract dat loopt tot 1 januari 2024. Dit tarief ligt ruim lager dan de € 1,45 per m3 gas, die de overheid heeft vastgesteld voor het energieplafond. Dit prijsplafond is voor de gebouwen van G&O met blokverwarming dan ook niet relevant. 

Gaan mijn kosten voor het gas omhoog als G&O de verwarming afrekent in de servicekosten?

Dit is natuurlijk afhankelijk van jouw verbruik. Maar de tarieven zijn vastgezet in een contract voor de aankomende jaren, tot 1 januari 2024.

Ik betaal servicekosten voor het elektraverbruik van de centrale voorzieningen van het appartementengebouw aan G&O. Stijgen deze kosten en geldt het landelijke prijsplafond hiervoor ook vanaf 1 januari 2023?

Op de servicekostenafrekening worden de werkelijke elektrakosten van de centrale voorzieningen doorberekend. De hoogte van deze kosten hangt af van de hoeveelheid gebruikte stroom. Wij hebben de elektratarieven in 2020 vastgezet in een contract dat loopt tot 1 januari 2024. Dit tarief ligt ruim lager dan de €0,40 per kWh stroom, die de overheid heeft vastgesteld voor het energieplafond. Dit prijsplafond is voor gebouwen van G&O met centrale voorzieningen dan ook niet van toepassing.

 

Verduurzaming door G&O

Wanneer isoleert G&O mijn woning (woonachtig in Muiden/Muiderberg)?

We maken op dit moment plannen om te verduurzamen. Het kost tijd om dit zorgvuldig te doen. De verwachting is dat de eerste projecten in 2024 starten. We informeren tijdig de betreffende bewoners. We kunnen dit traject niet versnellen, mede vanwege een aantal wettelijke vereisten, zoals bijvoorbeeld de Wet Natuurbescherming. 

Wanneer isoleert G&O mijn woning (niet woonachtig in Muiden/Muiderberg)?

Veel woningen hebben al een redelijk tot goed isolatieniveau (energielabel A,B,C of D). Hier hebben wij geen isolatieplannen.  

Voor de woningen met een slechter energielabel (E,F of G), hebben we verschillende aanpakken. Dit hangt af waar de woning staat en of er al plannen zijn. Voor een aantal complexen zijn wij verduurzamingsprojecten aan het voorbereiden. Zodra de plannen duidelijk zijn, informeren we tijdig de betreffende bewoners.

Jullie gaan mijn woning energiezuiniger maken. Krijg ik dan ook meteen een nieuwe badkamer of keuken?

Nee, badkamers en keuken worden niet meegenomen tijdens een energieproject. De werkzaamheden zijn gericht op het energiezuiniger maken van de woning. Alleen onderhoudswerkzaamheden die goed te combineren zijn met het project worden meegenomen. Bijvoorbeeld schilderwerk of het vervangen van dakgoten.

Het enkel glas in mijn woning is vervangen door dubbel (HR++)glas. Nu heb ik echter nog steeds last van condensatie op mijn glas. Hoe kan dit?

Dubbel (HR++)glas isoleert een stuk beter dan enkel glas. Door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten kan er condensatie ontstaan aan de buitenzijde van het glas. Dit is met name het geval in de ochtenduren in het voor- en najaar. De condensatie is vooral een teken dat het glas goed isoleert. Het vocht trekt vanzelf weer weg als de buitentemperatuur oploopt.

Kan ik dubbelglas of isolatie aanvragen tegen een huurverhoging?

Nee, wij bieden geen isolatiemaatregelen meer aan tegen huurverhoging. We hebben gemerkt dat zulke maatregelen erg duur zijn om bij een enkele woning aan te brengen. De huurverhoging wordt hierdoor zo hoog dat het niet meer aantrekkelijk is voor bewoners. Bovendien weegt dit niet meer op tegen de besparing. 

 

Alternatieve warmtebronnen

Mag ik een open haard, houtkachel, pelletkachel of allesbrander (laten) plaatsen?

Nee, hiervoor geven wij geen toestemming in verband met brandgevaar. Daarnaast verslechtert door veel soorten kachels het binnenklimaat van de woning en stoten ze aan de omgeving veel fijnstof uit.

 

Energiebespaartips

Wat kan ik zelf doen om energie te besparen?

Isoleren en ventileren, is dat niet tegenstrijdig?

Voor een gezond binnenklimaat is het belangrijk om te ventileren. Als je woning is geïsoleerd is dit nog belangrijker. Vervuilde en vochtige lucht verlaat de woning dan niet meer vanzelf via bijvoorbeeld naden en kieren. Een te hoge luchtvochtigheid koelt het huis af, waardoor je juist meer moet stoken om het warm te houden. Zorg er daarom voor dat ventilatieroosters altijd openstaan. Zet tijdens het koken, douchen of als er veel mensen in huis zijn een extra raam open.

 

Energielabel

Wat is het energielabel van mijn woning?

Ben je benieuwd naar het energielabel van jouw woning? Check deze dan op deze landelijke website: www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel. Staat die er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Klopt het energielabel van mijn woning wel?

De labels zijn 10 jaar geldig nadat ze officieel zijn geregistreerd in de landelijke database van de overheid. Ze zijn door gediplomeerde adviseurs gemaakt volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Deze labels zijn correct. 

Hoe kan het dat woningen in mijn straat verschillende energielabels hebben?

In één straat kunnen de energielabels enorm uiteenlopen. Woningen lijken soms erg op elkaar, maar er kunnen toch verschillen in de energielabels zitten. Verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat: 

  • De ene woning een cv-combiketel heeft en de andere een elektrische boiler;
  • Een hoekwoning een extra buitenmuur heeft in vergelijking tot een tussenwoning;
  • De ene woning een aanbouw heeft en de andere niet;
  • Een kapotte ruit is vervangen door nieuwer type glas;
  • Een appartement op de bovenste verdieping onder het dak van het gebouw zit en een appartement op tussenliggende verdieping niet. 

Hoe kan het label van dezelfde woning door een nieuwe berekening lager zijn?

De rijksoverheid heeft de manier om het energielabel van een woning te bepalen een aantal keer veranderd.
Met ingang van 1-1-2021 heeft de rijksoverheid de bepalingsmethode grondig gewijzigd. Uit een studie die de overheid heeft laten uitvoeren blijkt dat ongeveer de helft van de woningen in Nederland hetzelfde energielabel heeft met deze nieuwe methode. Van de andere helft van de woningen verbetert of verslechtert het label één of meerdere stappen. Vooral kleinere woningen krijgen in de nieuwe manier van berekenen vaak een lager label. Daarnaast krijgen tussenwoningen vaak een beter label en hoekwoningen of woningen boven een berging of garage een slechter label. De bestaande energielabels houden een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Waarom laat G&O niet alle woningen in een keer opnieuw labelen in de nieuwe bepalingsmethode?

Wij kunnen als woningcorporatie niet alle woningen in een keer opnieuw laten opnemen. Dit is erg kostbaar en als dit voor alle woningen in Nederland zou moeten gebeuren, zijn er ook niet voldoende gediplomeerde adviseurs beschikbaar. De overheid heeft bepaald dat de bestaande afgemelde energielabels gewoon hun geldigheid van 10 jaar behouden. Door het opnieuw labelen worden de woningen niet meer of minder energiezuinig. We steken onze budgetten daarom liever in het verduurzamen van woningen.

 

Zonnepanelen

Kan ik zonnepanelen krijgen?

Wij bieden op dit moment geen zonnepanelen aan. Wij verwachten dat bij veel woningen (als er geen gas meer in de wijk is) de verwarming elektrisch zal plaatsvinden. Het stroomverbruik zal op dat moment flink toenemen en wij willen zonnepanelen dan ook op dat moment aanbieden. Als je zelf zonnepanelen wilt aanschaffen voor jouw eengezinswoning dan kan dat. Hiervoor moet je wel eerst een ZAV-aanvraag bij ons doen.

Kan ik zelf zonnepanelen (laten) plaatsen?

Dit is een aanvraag voor een ZAV (zelf aangebrachte voorziening). We geven hiervoor toestemming onder een aantal voorwaarden. Je kunt dit aanvragen via het formulier op de website. Je ontvangt dan een brief waarin de voorwaarden staan voor eventuele toestemming. 

 

Elektrische laadpaal

Kan ik zelf een elektrische laadpaal (laten) plaatsen?

Als je in een eengezinswoning met een officiële inrit/oprit woont, dan is dit een aanvraag voor een ZAV (zelf aangebrachte voorziening). We geven hiervoor toestemming onder een aantal voorwaarden. Je kunt dit aanvragen via het formulier op de website. Je ontvangt dan een brief waarin de voorwaarden staan voor een eventuele toestemming.

 

Kan G&O een elektrisch laadpunt aanleggen in de garage van ons appartementengebouw?

G&O plaatst geen elektrische laadpunten in ondergrondse parkeergarages of bij parkeerplaatsen die zich in of onder appartementengebouwen bevinden in verband met brandveiligheid. Je kunt een openbaar laadpunt aanvragen bij de gemeente.

Kan G&O een elektrisch laadpunt/laadpaal aanleggen op het parkeerterrein bij ons appartementengebouw?

G&O plaatst geen elektrische laadpunten/laadpalen op de parkeerterreinen bij haar appartementengebouwen. Wij hebben externe aanbieders gevraagd of zij dit voor ons kunnen doen, maar uit onderzoek blijkt het voor hen op dit moment niet haalbaar om laadpalen te realiseren op onze parkeerterreinen. Je kunt een openbaar laadpunt aanvragen bij de gemeente.

 

Gasloos wonen

Hoe weet ik of ik gas afneem bij G&O?

Je ziet dit in de servicekosten. Daar staat een post opgenomen voor verwarming (dit staat vermeld als component 02 warmtekosten). Dan is er een collectieve ketel. Je ontvangt dan jaarlijks voor juli een afrekening over de servicekosten.

Ik wil gasloos gaan koken, kan dat?

Ja, je mag er zelf voor kiezen om elektrisch te koken. Kijk voor meer informatie op www.wonenbijgeno.nl/inductie of neem contact op met de Servicedienst via (035) 621 08 88. Wij betalen de kosten voor het aanpassen van de elektrische installatie van de woning. Als bewoner moet je zelf een andere kookplaat/fornuis en pannen aanschaffen.  

Ik wil mijn gasmeter laten verwijderen mag dat?

Nee, hiervoor geven wij geen toestemming. Als je de huur opzegt, moeten wij namelijk de nieuwe bewoner de woning met een verwarmingsvoorziening aanbieden; dat zal nog vaak een gasketel zijn. De kosten voor een nieuwe gasaansluiting zijn circa € 1.000. 

Wanneer wordt mijn woning gasloos gemaakt?

De gemeenten bepalen welke wijken wanneer van het gas af gaan. Wij volgen dit tempo. Er is op dit moment nog niet bekend wanneer welke woningen van het gas worden gehaald.  

De gemeente heeft mijn wijk aangewezen als startbuurt om aardgasvrij te worden. Wat moet ik doen?

De meeste gemeenten hebben wijken aangewezen om te onderzoeken of en hoe wijken van het aardgas af kunnen. Dit is onderdeel van de 'transitievisie warmte'. Als woningcorporatie vinden wij de betaalbaarheid van de alternatieve warmte-oplossingen van groot belang. Denk hierbij aan de vaste en variabele energiekosten voor jou als bewoner. Het kan zijn dat de gemeente je vraagt mee te denken, verder hoef je niets te doen.

 

Cv-installatie

Kan mijn cv-installatie energiezuinig ingesteld worden?

Nee, dat is niet nodig. De cv-ketels van G&O zijn moderne efficiënte ketels die zelf de aanvoertemperatuur regelen voor een optimaal comfort en energieverbruik. Verder worden onze installaties bij aanleg goed ingeregeld en ingesteld. Daarom kan hiermee geen energie bespaard worden. 

Jullie gaan mijn cv-ketel vervangen door een nieuwe. Is dat wel slim nu we allemaal van het gas af moeten?

Uiteindelijk moeten alle woningen van het aardgas af in 2050, maar in veel wijken zijn er voorlopig nog geen goede alternatieven. Daarom vervangen wij nu als het nodig is gasketels voor nieuwe gasketels. Een gasketel gaat ongeveer 16 tot 18 jaar mee. Dat betekent dat we opnieuw de keuze kunnen maken voor een aardgasloze oplossing voordat we in 2050 van het aardgas af moeten zijn.

 

Energiecoöperatie

Welke energiecoöperatie is actief in mijn gemeente?

Klik hier voor meer informatie.

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x