Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Werkbezoek ministerie aan de gemeente Bunschoten
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Werkbezoek ministerie aan de gemeente Bunschoten

Tijdens een werkbezoek van Marja Appelman (directeur woningbouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken) aan de gemeente Bunschoten op vrijdag 14 juni stond de lokale woningmarkt centraal. Uitdagingen werden gedeeld en er was ruimte voor een aantal succesverhalen. De woningmarkt staat landelijk onder druk, dat is in Bunschoten niet anders. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat alle stakeholders elkaar nodig hebben: bestuurders, bouwers en bewoners. Behalve de gemeente Bunschoten en het ministerie waren ook de provincie Utrecht en woningcorporatie G&O aanwezig.

Wethouder Wim de Jong: “Bunschoten kent een hechte gemeenschap. Ons bestuur bouwt aan een zelfstandige toekomst van het dorp met onze cultuur, identiteit en normen en waarden. We willen dat jong en oud hier prettig kan wonen. Dat staat onder druk, onder andere vanwege de krapte op de woningmarkt. Lokale en regionale partners hebben elkaar harder dan ooit nodig. Maar ook de landelijke politiek speelt een rol. Het doet ons dan ook goed dat u vandaag hier op werkbezoek bent.”

Woningbouw in coalitieakkoord

Zowel in de koop- als in de huursector is het druk op de Bunschotense woningmarkt. Daarnaast kent de gemeente een dubbele vergrijzing: er wonen relatief veel ouderen en die worden met elkaar ook steeds ouder. Het gemeentebestuur is ambitieus: in het coalitieprogramma krijgt de bouw van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen topprioriteit. Waar mogelijk wordt het bouwtempo versneld. Een aanzienlijk deel van de woningbouwambitie moet landen op de nieuwe wooneilanden in Rengerswetering, een ontwikkeling waarin de gemeente samen optrekt met woningcorporatie G&O en diverse marktpartijen.

Onlangs was er een succes: de gemeente is van plan de voormalige Groen van Prinstererschool en het terrein eromheen te verkopen aan G&O. Toch is het niet altijd makkelijk om locaties te vinden of versneld te ontwikkelen. Het vraagt flexibiliteit en draagvlak. Dat laatste lijkt steeds ingewikkelder te worden. Bezwaar- en beroepsprocedures duren langer en onderzoekslasten worden zwaarder. Iedereen wil meer woningen, maar liever niet in de eigen achtertuin. De Jong: “Inspraak is een goed en belangrijk recht. Tegelijkertijd kan het ook vertragen.”

Bezoek aan twee locaties

Een bezoek aan ontwikkellocaties Eemlandia en Rengerswetering eiland 4 stond op het programma. Beide projecten hebben een divers woningaanbod waar jongeren, doorstromers, gezinnen en ouderen prettig met elkaar wonen. Na jarenlang leegstand is de vroegere melkfabriek Eemlandia en het terrein eromheen herontwikkeld: 15 koopwoningen en 26 sociale huurwoningen voor met name starters. In Rengerswetering is onlangs eiland 4 opgeleverd. Samen met eilanden 1, 2 en 3 zijn daar in totaal 194 sociale huurwoningen en 640 koopwoningen toegevoegd aan het totale woningaanbod in Bunschoten.

Een flink aantal – en toch voelt het als een druppel op een gloeiende plaat volgens directeur-bestuurder G&O Maarten van Gessel: “Alle 32 sociale huurappartementen van eiland 4 zijn toegewezen aan Bunschotenaren. Dat is natuurlijk fantastisch, maar we weten ook dat we via Woningnet 1.700 reacties op deze woningen hebben gekregen. Als woningcorporatie zouden we graag voor meer woningzoekenden een passende woning willen ontwikkelen. In Bunschoten is slechts 14% van het totaal aantal woningen sociale huur. Wat ons betreft moet elke mogelijkheid worden benut om meer sociale huurwoningen te bouwen.”

Betaalbaarheid

Geschikte bouwlocaties vinden is uitdagend, vooral als we ook voldoende betaalbare nieuwbouw willen realiseren. Betaalbare middenhuur is hierin extra ingewikkeld. De realisatie van woningen in dit segment is voor veel corporaties vanwege de financiering een struikelblok. Met als gevolg dat de huurprijzen snel oplopen. “Maar daarin hebben we recent een doorbraak weten te realiseren”, vertelt Marja Appelman. “We hebben dit onderwerp samen met enkele andere landen op de agenda gezet bij de Europese Commissie en aangegeven dat het nodig is dat een DAEB-constructie, zoals we die kennen bij sociale huur, ook mogelijk moet wordt gemaakt voor middenhuur.“

Naar het overzicht
x