Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Viering hoogste punt De Ankerplaats (Muiden)
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Viering hoogste punt De Ankerplaats (Muiden)

Vandaag was er een feestelijke bijeenkomst op bouwplaats De Ankerplaats in Muiden. De gelegenheid was het bereiken van het hoogste punt tijdens de bouw. Op de plek van het oude gemeentehuis in Muiden wordt plaats gemaakt voor 40 sociale huurwoningen en een ontmoetingsplaats voor de buurt. Bij dit bijzondere moment stonden woningcorporatie Het Gooi en Omstreken en bouwbedrijf Van Wijnen samen met een aantal genodigden stil. Na een korte toespraak door directeur-bestuurder Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken), Anno van der Werf (vestigingsdirecteur Van Wijnen Harderwijk) en wethouder Nico Schimmel werden de vlaggen gehesen. Daarna konden alle genodigden en de vaklieden op de bouwplaats genieten van friet en snacks van Patatje Mobiel.

Herbestemming gemeentehuis

Begin 2017 schreef de gemeente Gooise Meren een prijsvraag uit voor herbestemming van het gemeentehuis tot betaalbare woningen. Onze woningcorporatie kwam als winnaar uit de bus. Na ruim 4 jaar ontwikkelen en alle benodigde procedures te hebben doorlopen, kwam er in 2021 groen licht om tot realisatie van het project over te gaan. Najaar 2021 startte aannemer Van Wijnen met de voorbereidende werkzaamheden. De uitvoering is gestart in januari van dit jaar. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd en ontvangen de nieuwe bewoners dan hun sleutel.

Woningen voor doorstromers

De woningen zijn bedoeld voor doorstromers (met name senioren) die een eengezinswoning in de omliggende wijk achterlaten. We zijn blij dat de bouw begin dit jaar van start kon gaan. De druk op de woningmarkt is op dit moment groot. Ook in de regio Gooise Meren. De woningmarkt zit niet alleen op slot door een gebrek aan woningen, maar ook door een gebrek aan doorstroming. Met de komst van deze woningen komen er ook weer andere woningen vrij voor woningzoekenden in Muiden. Het betreft 41 woningen. Momenteel wordt onderzocht of 1 daarvan als ontmoetingsruimte voor de wijk en het complex beschikbaar gesteld kan worden.

Duurzaamheid

Hoog duurzaamheidsniveau was in 2017, toen gestart is met de planvorming, een speerpunt van de prijsaanvraag indiening. Inmiddels is dit niveau ingehaald door de regelgeving en is dit niveau standaard geworden. De woningen hebben een hoog isolatieniveau waardoor de energiebehoefte zeer laag is. De woningen worden verwarmd via warmtepompen. Op het dak worden zonnepanelen aangebracht.

 

   hijsen vlag    

Naar het overzicht
x