Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Interview HGO: Visie op Leefbaarheid 2023
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Interview HGO: Visie op Leefbaarheid 2023

De HGO is de huurdersorganisatie voor en door huurders van G&O. De HGO denkt mee over het beleid van G&O, bijvoorbeeld bij groot onderhoud, huurbeleid en over de dienstverlening. Ook brengen zij over bepaalde onderwerpen advies uit aan het bestuur van G&O. Zij betrekken de huurders door jaarlijks een overlegavond te organiseren en vragen huurders om mee te denken over verschillende thema’s. Daarnaast houden zij huurders onder andere via het bewonersmagazine wonen&zo op de hoogte van de ontwikkelingen. Bestuursleden Johan Bollebakker uit Wijdemeren en bestuurslid Ed Beuker uit Hilversum vertellen alles over waar de
HGO zich mee bezig houdt.

Visie op Leefbaarheid

‘Als bestuurslid van de HGO houd je je met heel veel onderwerpen bezig. In 2022 zijn we vooral bezig geweest met het onderwerp leefbaarheid. We haalden ideeën op bij huurders. Op basis daarvan vormden we onze visie op leefbaarheid. Binnenkort gaan we ook aan de slag met andere onderwerpen, zoals duurzaamheid. Met deze visies geven we invulling aan het nieuwe Koersplan van G&O’, vertelt HGO-lid Johan Bollebakker.

'Leefbaarheid creëer je zelf’

‘Komen tot een leefbaarheidsvisie was een heel proces. Eerst bepaalden we welke onderwerpen van invloed zijn op de leefbaarheid’, legt bestuurslid Ed Beuker uit. ‘De mensen die er zelf wonen, moeten er ook zelf wat van (willen) maken. Leefbaarheid creëer je tenslotte zelf. Als bewoners er samen niet uitkomen dan gaat de HGO eventueel samen met G&O, op zoek naar een oplossing.'

Toekomstsessies met huurders

‘2023 gebruiken we voor scholing en training van onszelf binnen de HGO’, vertelt Johan Bollebakker. ‘Daarnaast gaan we samen met G&O met het nieuwe Koersplan aan de slag. Hiervoor organiseren we samen met G&O in juni ‘Toekomstsessies’ voor alle huurders en partners van G&O.’


Verschil bewonerscommissie en HGO

‘Een bewonerscommissie is betrokken bij de bewoners van het complex. Ze houden zich voornamelijk bezig met hoe het gaat binnen het complex en de directe huurders. Maar ze zijn wel een belangrijke bron voor de HGO, daarom onderhouden ze regelmatig contact met elkaar. De HGO houdt zich bezig met onderwerpen die voor álle bewoners én woningzoekenden belangrijk zijn’, legt Ed uit.


Blijf op de hoogte

Meer informatie over de HGO? Of betrokken blijven bij de activiteiten? Ga dan naar www.hgohilversum.nl. Daar vind je actuele informatie en uitnodigingen voor deelname aan themabijeenkomsten.

 

Naar het overzicht
x