Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Huurders geven G&O gemiddeld een 7,4 voor dienstverlening
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Huurders geven G&O gemiddeld een 7,4 voor dienstverlening

‘Mooie resultaten Aedes-benchmark 2022’

Op donderdag 24 november zijn op het Aedescongres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Op alle onderdelen behaalt G&O een mooie B-score. Net als voorgaande jaren wordt er het hoogste gescoord op het onderdeel Duurzaamheid. Daarnaast geven nieuwe huurders en huurders met een reparatieverzoek goede cijfers voor de dienstverlening.

‘Trots én kritisch’

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel is blij met de resultaten. ‘Maar we blijven ook kritisch kijken naar wat beter kan en moet. Dagelijks zetten we ons volop in voor een fijne woning, en plezierige buurt en een duurzame omgeving. Dit doen we door samen te werken met onze huurders en samenwerkingspartners. En door naar elkaar te luisteren. Want samen komen we verder.’

Aedes-benchmark

In de Aedes-benchmark worden jaarlijks de belangrijkste prestaties en kosten van de woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf onderdelen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Daarbij wordt uitgegaan van drie scores, waarbij een A de hoogste score is en C de laagste.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van G&O:

Hoge waardering huurders

Huurders hebben G&O gemiddeld een 7,4 gegeven voor de dienstverlening. Zo is de score van nieuwe huurders met een 7,8 gelijk gebleven en ligt een tiende punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het cijfer voor reparatieverzoeken is een 7,5 en die van vertrokken huurders is gedaald naar een 6,8.

Bedrijfslasten onder landelijk gemiddelde

De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op € 863. Dat ligt, net als in de vorige benchmark, onder het landelijk gemiddelde van € 877.

Hoogste A-score voor energiegebruik en isolatie

Voor de energetische prestatie en isolatieprestatie scoort G&O duidelijk een stuk beter dan het landelijk gemiddelde. Dit komt vanwege alle verduurzamings- en renovatieprojecten die ze de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. Helaas is de CO2-uitstoot van woningen (die is bepaald op basis van het werkelijke gasverbruik van bewoners) licht gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Score B: Goede woningkwaliteit

G&O investeert volop in onderhoud en verbetering en het positieve resultaat van deze investeringen is terug te zien in het cijfer voor de ervaren woningkwaliteit: een 7,0. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Score B: Beschikbaarheid en betaalbaarheid

G&O vraagt maar 65,3% van de maximale huur, terwijl dit landelijk 69,5% is. Wel liggen de gemiddelde huurprijzen (€ 578) iets hoger dan het landelijk gemiddelde van € 561.

Meer informatie

Op 24 november zijn op het jaarlijkse Aedes-congres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.aedes.nl of raadpleeg de factsheet.

Naar het overzicht
x