Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken, voor vijfde jaar op rij, A-score voor duurzaamheid en hoge waardering huurders
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken, voor vijfde jaar op rij, A-score voor duurzaamheid en hoge waardering huurders

Op donderdag 18 november zijn op het Aedescongres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Net als voorgaande jaren heeft Het Gooi en Omstreken de hoogste score op het onderdeel Duurzaamheid. Daarnaast geven huurders hoge cijfers voor de dienstverlening, ondanks de aangepaste bereikbaarheid in coronatijd.

‘Trots én kritisch’

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel is blij en trots met de resultaten. ‘Maar we blijven ook kritisch kijken naar wat beter kan en moet. Samen met onze bewoners en samenwerkingspartners zetten we ons elke dag opnieuw in voor een fijn thuis.’

Aedes-benchmark

In de Aedes-benchmark worden jaarlijks de belangrijkste prestaties en kosten van de woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken. De benchmark bestaat uit vijf onderdelen: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Daarbij wordt uitgegaan van drie scores, waarbij een A de hoogste score is en C de laagste.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten van Het Gooi en Omstreken:

Score A: Hoogste A-score voor Duurzaamheid

Voor de energielabelwaarde en isolatieprestatie scoort Het Gooi en Omstreken duidelijk een stuk beter dan het landelijk gemiddelde. Dit komt vanwege alle verduurzamings- en renovatieprojecten die we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, denk daarbij bijvoorbeeld aan het recent verduurzamen van ruim 200 sociale huurwoningen in Laren. Verder is onze CO2-uitstoot over het afgelopen jaar gedaald.

Score B: Hoge waardering huurders

Op alle onderdelen van het huurdersoordeel zijn de scores hoger dan het landelijk gemiddelde. Bovendien is er op 2 van de 3 onderdelen zelfs hoger gescoord dan vorig jaar, ondanks de aangepaste dienstverlening door corona. De score voor reparatieverzoeken stijgt met drie tiende punt naar een 7,9. De score van vertrokken huurders is met twee tiende punt gestegen naar een 7,7. Tot slot is de score van nieuwe huurders gelijk gebleven met een 7,8.

Score B: Bedrijfslasten onder landelijk gemiddelde

De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op € 815. Dat ligt, net als in de vorige benchmark, onder het landelijk gemiddelde van € 846.

Score B: Mooie B-score voor onderhoud en verbetering

Het Gooi en Omstreken investeert volop in onderhoud en verbetering, waardoor de uitgaven per verhuureenheid iets boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Het positieve resultaat van deze investeringen is terug te zien in het cijfer voor de ervaren woonkwaliteit: een 7,2. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Score B: Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Het Gooi en Omstreken vraagt maar 66,5% van de maximale huur, terwijl dit landelijk 70,8% is. Wel liggen de gemiddelde huurprijzen (€ 578) iets hoger dan het landelijk gemiddelde van € 561.

Meer informatie

Op 19 november zijn op het jaarlijkse Aedes-congres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op: www.aedes.nl of raadpleeg de factsheet.

 

Naar het overzicht
x