Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Gemeente Bunschoten en Het Gooi en Omstreken tekenen intentieovereenkomst voor bouw tiny houses en sociale huurwoningen
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Gemeente Bunschoten en Het Gooi en Omstreken tekenen intentieovereenkomst voor bouw tiny houses en sociale huurwoningen

Vrijdag 11 maart 2022 hebben wethouder Huig van Barneveld en Maarten van Gessel van Het Gooi en Omstreken een intentieovereenkomst getekend. Beide partijen spreken daarmee de intentie uit om 16 tiny houses en 15 sociale huurwoningen te bouwen op de groenstrook tussen Frits de Zwerver/Anne Frank en de Oostelijke Randweg.

In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er tiny houses in de gemeente Bunschoten worden gebouwd. De afgelopen periode heeft de gemeente in samenwerking met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken als ontwikkelende partij gewerkt aan de planvorming voor de in totaal 31 woningen op deze locatie. Hiermee willen we voorzien in de dringende behoefte aan meer betaalbare woningen.

Stand van zaken

In een eerder stadium zijn buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over het plan. De aandachtspunten die hierbij zijn gegeven worden meegenomen in de ontwikkeling. Op dit moment lopen er nog enkele onderzoeken op het gebied van verkeers- en industrielawaai, flora en fauna en erfgoed/archeologie op de beoogde locatie. Onlangs is al wel bekend geworden dat de gemeente een subsidie ontvangt van €80.000 van de provincie Utrecht voor het treffen van geluidswerende voorzieningen, zodat de bewoners van de nieuw te bouwen woningen zo min mogelijk geluidsoverlast ervaren van de provinciale weg en het achterliggende industrieterrein.

Naar het overzicht
x