Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Corporaties bundelen krachten als antwoord op tekort aan betaalbare huurwoningen
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Corporaties bundelen krachten als antwoord op tekort aan betaalbare huurwoningen

De woningcorporaties in de regio Amersfoort (Samenwerkende Woningcorporaties Eemland en Gelderse Vallei (SWEV)) bieden aan om ruim 7.500 sociale en middenhuurwoningen in de provincie Utrecht te realiseren in de periode tot en met 2030. Dit betekent dat de SWEV-corporaties gemiddeld 840 woningen per jaar kunnen bouwen oftewel drie woningen per dag en daarmee drie huishoudens een dak boven hun hoofd kunnen bieden.

In de regio Amersfoort is sprake van een oplopend tekort aan sociale en middenhuurwoningen met veertien procent groei van het aantal huishoudens tot 2035 in het vooruitzicht in Amersfoort (bron ABF).

De woningbouwcorporaties in de regio Amersfoort kunnen en willen de handschoen graag oppakken om de duurzaam beschikbare woningvoorraad te vergroten om meer woningzoekenden met een bescheiden inkomen een passend en betaalbaar thuis te bieden in een prettige leefomgeving. Tegen de achtergrond van oplopende inflatie en energiekosten, waardoor meer mensen moeite hebben om rond te komen, is de urgentie van een betaalbare woning alleen maar toegenomen.

Uitwerking bod

Er zijn circa 6.000 sociale huurwoningen en ruim 900 middenhuurwoningen voorzien; van een deel van de ambities is de invulling (circa 700 woningen) nog onbekend.

De aantallen fluctueren over de jaren met een piek van ruim 1.500 woningen in 2026. Tachtig procent van de plannen en ambities is voorzien in de gemeenten Amersfoort en Soest. Het grootste deel betreft Amersfoort met 5.000 woningen en 900 woningen in Soest. Het overige deel in Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden en Woudenberg tussen circa 100 en 500 woningen per gemeente.

‘Dit bod is een uitwerking van het voorlopige SWEV-bod van 25 april 2022,’ licht SWEV-voorzitter Peter Toonen toe. ‘Naast een toets op haalbaarheid van het voorlopige bod, biedt dit bod inzicht in de plannen en ambities, de randvoorwaarden en knelpunten in lopende projecten.’

Joan van der Burgt, medevoorzitter SWEV vult aan: ‘De SWEV-corporaties geloven in ‘denken in kansen’. Daarom kiezen we er bewust voor om zowel plannen als ambities mee te nemen in het bod. Bij ambities gaat het om een beleidsmatig verankerde nieuwbouwopgave waarmee rekening gehouden is in de meerjarenbegroting van corporaties.’

Wederkerigheid en randvoorwaarden SWEV-bod

De SWEV-corporaties willen dit bod graag gestand doen. Dit kan als er sprake is van wederkerigheid in de relatie met gemeenten, provincie en Rijk en aan randvoorwaarden wordt voldaan.

De belangrijkste randvoorwaarden voor de SWEV-corporaties zijn:

  • exclusieve positie voor corporaties om sociale huur te realiseren naast het regionale aandeel in de nationale opgave van 50.000 nieuwbouwwoningen in het middenhuur segment;
  • bouwlocaties voor de realisatie van corporatiewoningen tegen een sociale grondprijs;
  • borging van - ontwikkeling naar - dertig procent sociale huur van de totale woningvoorraad.

‘Met dit bod zijn we er niet, dat realiseren we ons terdege,’ vervolgt Peter Toonen. ‘Dit bod is een vertrekpunt om voort te bouwen aan de samenwerking in de regio en als uitnodiging voor een dialoog met gemeenten, provincie, Rijk en andere partners. Een eerstvolgende noodzakelijke stap is om ambities bij elkaar te brengen en tot een gedeeld beeld te komen. Om vervolgens in een herziene Woondeal Amersfoort tot afspraken te komen om de beschikbare plancapaciteit en ambtelijke capaciteit zo in te zetten dat het SWEV-bod kan worden benut.’

Naar het overzicht
x