Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Contracten Rengerswetering eiland 5 getekend
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Contracten Rengerswetering eiland 5 getekend

Op donderdag 11 mei heeft wethouder Rick Beukers samen met alle betrokken partijen de overnamecontracten voor Rengerswetering getekend. Deze contracten maken het mogelijk om ruim 230 woningen te kunnen realiseren op eiland 5 van Rengerswetering.

In 2008 heeft de gemeente Bunschoten samen met woningcorporatie G&O (voorheen Het Gooi & Omstreken) gronden aangekocht in het projectgebied van de nieuwbouwwijk Rengerswetering. Bij die aankoop zijn contractafspraken gemaakt die betrekking hebben op de eilanden 3, 4 en 5. Eiland 3 is inmiddels gerealiseerd en de bouw op eiland 4 verloopt voorspoedig, waardoor het 5e eiland nu aan de beurt is.

Betaalbare huurwoningen

G&O focust zich op het ontwikkelen, verhuren en beheren van betaalbare huurwoningen. Daarom wil G&O de rechten en verplichtingen voor eiland 5 overdragen naar twee ontwikkelcombinaties. Enerzijds aan de combinatie Koelewijn Bouw BV / Heinen & Hopman Beheer BV en anderzijds aan Rengerswetering Bunschoten BV, een samenwerking tussen Aalberts en BPD Ontwikkeling. G&O blijft wel betrokken bij de ontwikkeling en is van plan het sociale huurprogramma en het huurprogramma voor middeninkomens af te nemen.

Ondertekening

Projectwethouder Rick Beukers tekende met Maarten van Gessel (directeur-bestuurder van G&O) de overnamecontracten. Daarbij werd het ene deel getekend door Maurits van de Geest namens Koelewijn Bouw BV. Dit deel, waarin Heinen & Hopman ook deelneemt, voorziet in de ontwikkeling en realisatie van ongeveer 120 grondgebonden koopwoningen. Het andere deel werd getekend door Henri Pleizier (Aalberts) en Renske Boelen (BPD). Dit deel voorziet in de bouw van zo’n 83 huurappartementen plus nog eens 30 betaalbare rijwoningen in de koopsector.

Verschillende doelgroepen

Net als op de andere eilanden biedt het plan ruimte aan allerlei doelgroepen. Starters en doorstromers voor zowel koop als huur komen aan bod. Maar ook aan senioren is gedacht. Niet alleen door realisatie van appartementen, maar ook met een aantal levensloopbestendige rijwoningen die in het plan zijn opgenomen.

Aanmelden als belangstellende voor de koopwoningen

Inmiddels wordt al gewerkt aan de voorbereidingen om het gebied bouwrijp te maken. En worden er plannen gemaakt voor de nieuwe woningen. De architecten zijn geselecteerd en gestart met de ontwerpwerkzaamheden. De start van de verkoop van de eerste woningen is gepland in het eerste kwartaal van 2024. Maar belangstellenden die op de hoogte willen blijven, kunnen zich alvast vrijblijvend aanmelden via www.nieuwbouwrengerswetering.nl(externe link).

Naar het overzicht
x