Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Wijziging passend toewijzen

De overheid heeft vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels voor het verhuren van sociale huurwoningen ingevoerd.

Passend toewijzen
Woningcorporaties moeten woningen passend gaan toewijzen. Dit betekent dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen. Het Gooi en Omstreken past per 1 januari 2016 deze regelgeving toe en heeft er in het begin voor gekozen om de lagere inkomens geen voorrang te geven.

Aanpassing
In de periode 1 januari tot 1 mei 2016 is gebleken dat de lagere inkomens niet voldoende in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Vandaar dat Het Gooi en Omstreken er voor heeft gekozen om woningzoekenden met de laagste inkomens voorrang te geven op woningen met een lage huurprijs. Dat betekent dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag (maximaal inkomen van € 22.100) voorrang hebben bij woningen met een kale huurprijs tot en met € 586,68, afhankelijk van de gezinssamenstelling.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de verschillende inkomenscategorieën en huurprijzen.

 


Naar het overzicht
x