Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Visitatiecommissie: 'Optreden corporatie buitengewoon sterk'
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Visitatiecommissie: 'Optreden corporatie buitengewoon sterk'

In 2014 heeft Ecorys een visitatie uitgevoerd bij Het Gooi en Omstreken over de periode 2010-2013. De visitatie brengt de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld op vijf verschillende velden. De overall-score is een 7,6. Daarmee presteert Het Gooi en Omstreken op alle velden hoger dan de norm. Bij de vorige visitatie was de score een 6,9.

Gericht op kerntaak
De visitatiecommissie omschrijft Het Gooi en Omstreken als een gedreven maatschappelijke organisatie die veel waarde hecht aan haar kerntaak en leeft naar de normen en waarden die daarbij horen. Er is lof geuit voor de manier waarop Het Gooi en Omstreken zich positioneert in de huidige weerbarstige tijd. Volgens sommigen wellicht conservatief maar volgens de commissie bovenal helder en vooral gericht op de primaire taak waaraan Het Gooi en Omstreken haar bestaansrecht ontleent.

Goede samenwerking
De samenwerking tussen Het Gooi en Omstreken en de werkgemeenten is goed, er is wederzijdse duidelijkheid over verwachtingen. Het Gooi en Omstreken wil dan ook doorgaan op deze weg van nauwe samenwerking met gemeenten. Niet alleen omdat de wet ons daartoe verplicht maar vooral vanuit de overtuiging dat dit zo hoort.

Oordeel belanghebbenden
Ook volgens de belanghebbenden scoort Het Gooi en Omstreken goed. De hoogste score krijgen we van de huurdersorganisatie en daar zijn we bijzonder blij mee. Ook gemeenten, collega-corporaties en zorginstellingen zijn overwegend positief. Een opmerking gemaakt door enkele belanghebbenden: ‘Als er allemaal Het Gooi en Omstreken corporaties waren geweest was een parlementaire enquête niet nodig geweest.’

Verbeterpunten
De visitatiecommissie formuleert twee verbeterpunten: Het meer toelaten van beleidsbeïnvloeding door derden en het blijven vasthouden aan het proces van prestatieafspraken. Meer verbeterpunten zouden afbreuk doen aan de huidige manier van optreden die buitengewoon sterk genoemd kan worden, aldus de visitatiecommissie. Het Gooi en Omstreken neemt beide verbeterpunten ter harte.

Klik hier voor het volledige visitatierapport 2014 en de bestuurlijke reactie>>

 

 

Naar het overzicht
x