Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Update: Verscherpt toezicht Autoriteit woningcorporaties op G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Update: Verscherpt toezicht Autoriteit woningcorporaties op G&O

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft G&O onder verscherpt toezicht geplaatst met als doel om een aantal bedrijfsprocessen en de aansturing daarvan te verbeteren. Inmiddels heeft G&O via een brief aan de Aw gereageerd op het verscherpte toezicht. Daarin vragen we om meer duidelijkheid over verschillende thema’s en punten die de Aw eerder bij ons aan de orde heeft gebracht.

Verduidelijking
De brief van de Aw roept bij ons nog diverse vragen op. De Aw heeft toegezegd ons nadere verduidelijking te willen geven op de punten die zij als onvoldoende hebben beoordeeld. Naast onze brief proberen wij die duidelijkheid ook te krijgen in een gesprek met de Aw. Zodra wij meer helderheid van de Aw krijgen, kunnen we hierop de nodige acties ondernemen.

Update 5 oktober 2023
De autoriteit Woningcorporaties (Aw) heeft G&O laten weten dat zij het team van toezichthouders, dat belast is met het verscherpt toezicht op G&O, heeft aangepast en aangevuld met twee nieuwe inspecteurs. De Aw geeft aan dit te doen om de onafhankelijkheid en daarmee de zorgvuldigheid in het verdere proces nog beter te waarborgen. Als gevolg van deze maatregel is het op donderdag 5 oktober geplande gesprek tussen de Aw en G&O uitgesteld. Ook heeft de autoriteit aangegeven dat de eerder gestelde datum waarop G&O een verbeterplan moest opleveren, wordt herzien.

Dienstverlening gaat onverminderd door
De dienstverlening van G&O aan onze huurders gaat onverminderd door. Dat geldt ook voor werkzaamheden zoals het onderhoud en de verduurzaming van woningen en de bouw van nieuwe woningen. We blijven ons inzetten voor de huurders. We werken gewoon door aan woonplezier in alle wijken en buurten.

Naar het overzicht
x