Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Samenwerkings- overeenkomst met de HGO ondertekend
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Samenwerkings- overeenkomst met de HGO ondertekend

Op maandag 29 mei is een nieuwe versie van de samenwerkingsovereenkomst tussen Het Gooi en Omstreken en de huurdersorganisatie HGO ondertekend.

De nieuwe versie is ‘Woningwet-proof’ opgesteld. Advocatenkantoor VBTM heeft de overeenkomst gecheckt op de wettelijke vereisten en de overeenkomst is vooraf uitgebreid besproken met de HGO. De HGO is een belangrijke samenwerkingspartner voor Het Gooi en Omstreken omdat zij onder andere samen met andere huurdersorganisaties en corporaties aanschuiven bij besprekingen met de gemeenten over prestatieafspraken.

Ook geven zij hun akkoord op de jaarlijkse Activiteitenoverzichten die wij per 1 juli bij de gemeenten moeten aanleveren. Hierin staan de voorgenomen activiteiten voor het komende kalenderjaar en deze vormen weer de basis voor de prestatieafspraken. Verder overlegt Het Gooi en Omstreken met de HGO over voorgenomen beleidswijzigingen, grote projecten en de jaarlijkse huurverhoging.


Naar het overzicht
x