Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Samenwerking Anna's Hoeve

Gemeente Hilversum en Het Gooi en Omstreken voeren intensief overleg over de realisatie van sociale huurwoningen op Anna’s Hoeve.

Overleg 10 maart
Op verzoek van Wethouder Rensen heeft Het Gooi en Omstreken op maandag 10 maart met de wethouder besproken of de plannen voor Anna’s Hoeve kunnen worden uitgebreid of versneld.

Sociale huurwoningen
Het Gooi en Omstreken heeft op dit moment de bouw van 24 sociale huurwoningen op Anna’s Hoeve in voorbereiding. Wethouder Rensen heeft de corporaties verzocht meer sociale huurwoningen te realiseren en is verheugd dat Het Gooi en Omstreken de samenwerking wil intensiveren.

Gerealiseerde bouw
De doelstelling van de gemeente Hilversum is om de bouw van 200 tot 250 woningen per jaar te realiseren. In 2013 viel 70% van de gebouwde woningen in de sociale sector. Een mooi resultaat!

Blijk van vertrouwen
Drie Hilversumse corporaties, waaronder Het Gooi en Omstreken, hebben al in 2013 aan het Hilversumse college van burgemeester en wethouders laten weten vanaf 2014 te willen bouwen op Anna´s Hoeve. Wethouder Rensen ziet dit als een blijk van vertrouwen in de onderlinge samenwerking én van de plannen voor de nieuwe woonwijk.

Naar het overzicht
x