Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Ruimte voor mensen

De politieke partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk de onderhandelingen aangaan over het college-akkoord, zijn door de maatschappelijke organisaties uitgenodigd om op 25 maart over wonen-welzijn-zorg van gedachten te wisselen. En zo gezamenlijk een belangrijke paragraaf in het college-akkoord vorm te geven.

Initiatiefnemers
Dit is belangrijk omdat er steeds meer van burgers wordt verwacht. Daarom hebben enkele woningcorporaties, ouderenzorg- en welzijnsorganisaties het initiatief genomen om dit te faciliteren.

Luisteren naar behoeften
De maatschappelijke organisaties bundelen hun krachten omdat zij willen dat iedere inwoner van Hilversum deel kan blijven nemen aan de samenleving. De organisaties willen luisteren naar de behoefte van mensen, inspelen op wat nodig is en betekenisvol zijn met respect voor de ander.

Meer ruimte voor mensen
Op dinsdag 25 maart nodigen de maatschappelijke organisaties de nieuwe collegepartijen uit een inhoudelijk gesprek te voeren over het bieden van meer ruimte voor mensen.

Naar het overzicht
x