Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Prestatieafspraken sociale woningbouw en volkshuisvesting getekend
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieafspraken sociale woningbouw en volkshuisvesting getekend

Op 6 maart 2019 tekenden de gemeente Laren, Huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) en Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken de prestatieafspraken voor de periode 2019 tot en met 2022. In de afspraken staan de gezamenlijke ambities op het gebied van sociale woningbouw en volkshuisvesting voor de gemeente Laren.

De ondertekening vond plaats met wethouder Ton Stam (gemeente Laren), Henk Calis en Frans Ruijter (Huurdersorganisatie HGO) en directeur-bestuurder Maarten van Gessel (Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken). In de prestatieafspraken staan de gezamenlijke ambities per thema benoemd: betaalbaarheid & beschikbaarheid doelgroep, nieuwbouw & doorstroming, verduurzaming, leefbaarheid, huursomstijging en samenwerking.

Beschikbaarheid doelgroep

De partijen streven naar een toename van het aantal sociale huurwoningen in Laren en spannen zich in om nieuwbouwlocaties voor sociale huurwoningen te vinden en daar sociale woningbouw te realiseren. Zo wordt van het totale nieuwbouwprogramma in de gemeente Laren tenminste 1/3 deel sociale huurwoningen. Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken verkoopt als algemeen uitgangspunt, en dus ook in de periode van de prestatieafspraken, geen sociale huurwoningen. In 2019 gaan de woningcorporatie en de gemeente in overleg over de inzet van de wooncoach voor 65+ ers. De wooncoach is erop gericht dat de huurder woont in een woning die bij hem of haar past en daardoor langer zelfstandig kan wonen, door bijvoorbeeld aanpassing van de woning. woningaanpassing.

Verduurzaming

De partijen zetten samen stappen naar een CO2-neutrale woningvoorraad en werken samen in de energietransitie. Uitgangspunt is om de verduurzaming van de sociale huurwoningen vóór 2023 gereed te hebben zodat de woningen in Laren gemiddeld label B hebben. Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken zal alle nieuwbouwwoningen aardgasloos en als Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) bouwen.

Leefbaarheid

Leefbaarheid in de buurten en complexen met sociale huurwoningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onder andere huurders, de woningcorporatie en de gemeente. Zo zijn er afspraken gemaakt nog dit jaar te starten met de realisatie van achterpadverlichting bij alle locaties waarvan sprake is van onvoldoende verlichting.

Naar het overzicht
x