Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Prestatieafspraken over nieuwbouw sociale huur

Woningcorporaties de Alliantie, Het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen, Habion en Woonzorg Nederland, huurderorganisatie HBV de Alliantie Gooi en Vechtstreek, huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken en de gemeente Hilversum hebben donderdag 16 februari de prestatieafspraken ondertekend. Uitgangspunt van deze afspraken is het Hilversumse huisvestingsbeleid zoals verwoord in de lokale woonvisie. Ze geven een doorkijk over de ambities voor de periode 2017 tot en met 2021. De thema’s die centraal staan zijn:

•    beschikbaarheid en betaalbaarheid;
•    woningkwaliteit en duurzaamheid;
•    wonen en zorg;
•    leefbaarheid.
 Voor 2017 wordt dit concreet vertaald naar resultaten.

"Deze prestatieafspraken zijn een belangrijke stap voor het woonbeleid van Hilversum,” aldus Wethouder Nicolien van Vroonhoven. "Met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties spreken we onder meer af de voorraad sociale huurwoningen de komende jaren op peil te houden. Een taskforce gaat er voor zorgen dat de gezamenlijke ambities met betrekking tot de sociale voorraad worden gerealiseerd. Ik waardeer de samenwerking met onze partners in het wonen ten zeerste. Ook in de toekomst zullen we blijven samenwerken aan de Hilversumse woonambities”

Komende jaren wordt er veel geïnvesteerd in nieuwe woningen, meer verscheidenheid in het woningaanbod, meer keuzemogelijkheid voor bewoners en hierdoor wordt de doorstroming bevorderd mede door het inzetten van een wooncoach. Er wordt in de bestaande voorraad geïnvesteerd, bijvoorbeeld waar het gaat om verduurzamen. Daarnaast komt er meer aandacht voor ‘Wonen en Zorg’ en de leefbaarheid in de buurt. Dit is grote winst voor de huurders.

Maarten van Gessel, directeur-bestuurder Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken:
"De prestatieafspraken met de gemeente Hilversum betekenen voor Het Gooi en Omstreken dat wij onze nieuwbouwambities waar kunnen maken. Ik ben erg blij dat we, samen met de Alliantie en Dudok Wonen, het woningaanbod kunnen vernieuwen én zorgen voor de noodzakelijke doorstroming in de regio.”

Op peil houden sociale voorraad
Woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente spreken met elkaar af de sociale huurvoorraad en de totale sociale voorraad (sociale huur en koop) op peil te houden. Zoals in de woonvisie genoemd, worden in de komende vijf jaar 783 nieuwe sociale woningen gerealiseerd. Habion en Woonzorg Nederland zullen zich vooral sterk maken voor het verbeteren van de woonkwaliteit voor senioren. Daarnaast vereist de woonvisie dat voor elke verkochte of geliberaliseerde woning weer een nieuwe sociale huurwoning wordt toegevoegd. Plannen voor 2017 zijn concreet. Voor de volgende jaren committeren partijen zich om met elkaar de juiste balans te vinden tussen verkoop, liberalisatie en nieuwbouw. Dat doen ze door het oprichten van een taskforce, die aan de slag gaat met het koppelen van bouwopgaven aan locaties en de inzet die daarbij vanuit alle partijen nodig is om tot resultaat te komen.

Joan van der Burgt, directeur de Alliantie Gooi en Vechtstreek: "Van belang is dat het toekomstige aanbod past bij de toekomstige vraag. De Alliantie wil meer bouwen in Hilversum. Meer transformeren zoals het 95 appartementen tellende complex Lucent en het voormalig politiebureau aan de Kapelstraat. Meer diverse doelgroepen kunnen bedienen; starters, gezinnen, doorstromers, voor ieder wat wils.”

Harro Zanting, directeur-bestuurder Dudok Wonen: "Mooi aan de totstandkoming van de prestatieafspraken vond ik dat we met corporaties, gemeenten én huurders aan tafel zaten. Dat heeft geleid tot een hele mooie basis voor de woonambities waaraan we de komende jaren met zijn allen gaan werken. Grote winst vind ik dat we met elkaar hebben afgesproken dat de sociale voorraad niet alleen uit huur, maar ook uit (sociale) koop bestaat.”

Prestatieafspraken zijn wederkerig
Uitgangspunt voor deze prestatieafspraken is een gezamenlijke benadering op basis van wederkerigheid. Dit betekent dat alle partijen hun inbreng leveren om de gewenste resultaten te bereiken. Om de continuïteit te bevorderen worden de nieuwbouwambities uit de prestatieafspraken bewaakt door een taskforce.

Naar het overzicht
x