Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Ondertekening prestatieafspraken Bunschoten

De gemeente Bunschoten, Woningcorporatie Het Gooi en omstreken en huurdersorganisatie Het Gooi en omstreken (HGO) hebben een akkoord bereikt over prestatieafspraken 2017-2021 over wonen in de gemeente Bunschoten.

De opzet van deze afspraken is gekoppeld aan de vier speerpunten uit de woonvisie van de gemeente Bunschoten:
• gerichte inzet op doelgroepen
• betaalbaar wonen voor wie dat nodig heeft
• verduurzaming van de woningvoorraad
• langer zelfstandig wonen mogelijk maken

Speciaal aandachtspunt is de geconstateerde schaarste van sociale huurwoningen in Bunschoten. In de prestatieafspraken wordt hier nadrukkelijk op ingespeeld vanuit de verschillende speerpunten.

De prestatieafspraken dienen verder te worden gezien als een contract waarop de drie partijen elkaar kunnen aanspreken. Naast ambtelijke inzet is ook politieke aandacht hiervoor een blijvende eis. Jaarlijks worden de afspraken waar nodig bijgewerkt op behaalde resultaten en kan deze worden bijgesteld op basis van voortschrijdende ontwikkelingen en inzichten.

Naar het overzicht
x