Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Jaarverslag 2017 online
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Jaarverslag 2017 online

Het Gooi en Omstreken ligt goed op schema met de realisatie van haar volkshuisvestelijke ambities uit het beleidsplan 2013-2018. Door een fusie met Laren is het totale woningbezit, aangevuld met nieuwbouw en aankoop, met 10% gegroeid tot ongeveer 8.000 huurwoningen. Verder is de corporatie financieel gezond en loopt voorop op het gebied van duurzaamheid. Dit blijkt uit het Jaarverslag van 2017.

Gemiddeld energielabel B
In 2017 is opnieuw hard gewerkt aan comfortabel en betaalbaar wonen in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eemland. Zo heeft Het Gooi en Omstreken 404 bestaande woningen energiezuiniger gemaakt. Hierin is bijna € 8,9 miljoen geïnvesteerd. Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘We hebben de laatste jaren bijna de helft van onze woningen verduurzaamd zonder huurverhoging en hebben nu een gemiddelde energie-index van 1,30 (voormalig Label B). Dit betekent dat de woonlasten voor onze huurders zijn gedaald en hun wooncomfort is verbeterd.’

Uitbreiding bezit
Het Gooi en Omstreken heeft ook in 2017 geïnvesteerd in de uitbreiding van de sociale huurvoorraad. Er zijn in totaal drie nieuwbouwprojecten opgeleverd in de gemeenten Bunschoten, Blaricum en Wijdemeren. Dit ging om negen eengezinswoningen in de Blaricummermeent, twee woongebouwen van Zorg- en Wooncentrum De Haven (31 appartementen) en nieuwbouwproject De Oranjerie in ’s-Graveland (42 appartementen). Daarnaast is in 2017 de bouw gestart van 53 nieuwe sociale huurwoningen en de voorbereiding voor nog eens 173 nieuwbouwwoningen in diverse gemeenten.

Financieel gezond
Het uitgangspunt bij alle handelingen van Het Gooi en Omstreken is om met beperkte middelen zoveel mogelijk resultaat te bereiken. De corporatie sloot 2017 af met een positief resultaat. Maarten van Gessel: ‘Er is sprake van een gezonde solvabiliteit en structureel positieve kasstromen. Dit betekent kort gezegd dat er meer inkomsten waren dan uitgaven. Hiermee kunnen we de komende jaren blijven investeren in nieuwbouw, onderhoud en energieverbetering.’

Meer informatie
Op jaarverslag.gooienom.nl staat een online versie van het jaarverslag 2017. Daarin wordt u op een toegankelijke wijze door de highlights van het jaarverslag geleid. Ook kunt u daar het volledige Volkshuisvestelijk Verslag en de Jaarrekening 2017 downloaden.

Naar het overzicht
x