Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Inspraak corporaties bij commissievergadering over de Spoorzone
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Inspraak corporaties bij commissievergadering over de Spoorzone

De gezamenlijke Hilversumse woningcorporaties hebben op dinsdagavond 16 juni van de mogelijkheid gebruikgemaakt om in te spreken tijdens de commissievergadering over het raadsvoorstel Spoorgebied 2040. De corporaties vinden het belangrijk om deel te nemen aan dit maatschappelijk debat omdat voldoende huisvesting zo belangrijk is voor de woningzoekenden en toekomst van Hilversum.

Hieronder staat de integrale tekst zoals deze is gebracht door Anne Oosterbaan namens de corporaties Het Gooi en Omstreken, de Alliantie en Dudok Wonen.

Goedenavond,

De vraag die vandaag urgenter is dan ooit is niet óf, maar hoe Hilversum een vitale groene stad blijft met een inclusieve samenleving.
De uitdaging voor Hilversum is de kracht van de inclusieve Tuinstad Hilversum te versterken en de kwaliteit te vergroten. Voor jong, oud, rijk, arm, gezin, alleenstaand, gezond, ziek, met of zonder beperking… Wij staan en gaan daarvoor!

Als corporaties vinden we dat iedereen het recht heeft op een plek in Hilversum. Om te wonen, te leven en naar vermogen te presteren. We bieden huisvesting aan mensen met een bescheiden en middeninkomen die zonder onze financiële steun niet zelf een plek in Hilversum kunnen bemachtigen. Elk jaar geven we duizenden blije Hilversummers de sleutels van hun nieuwe betaalbare huur- of koopwoning.

Ik stel u voor aan:

  • Roxanne
    Roxanne is 28 jaar en woont nu alweer 2 jaar bij haar ouders. Ze zoekt een sociale huurwoning. Ze staat al jarenlang ingeschreven op WoningNet. Huurwoningen in de vrije sector zijn te duur en voor een hypotheek is haar inkomen te laag.

  • Betsy
    Betsy, 78 jaar, woonde tot voor kort nog zelfstandig in haar eigen woning in Kerkelanden, maar dat ging niet meer. Ze woont nu bij haar zoon in huis, maar hij kan de grote hoeveelheid zorg niet aan. Ze zoeken een gelijkvloerse woning waar goede zorg kan worden geleverd in de buurt.

  • Familie van der Merwe
    Familie van der Merwe is met z’n zessen: vader, moeder en hun 4 zoons. Ze wonen nu 7 jaar in hun 3-kamerappartement en deze is inmiddels veel te klein geworden. Ondanks dat ze actief zijn op WoningNet lukt het ze niet om een grotere eengezinswoning in de buurt te vinden.

Groei is nodig, want de woningnood is hoog.
Wonen in Hilversum is gewild en schaars. Woningzoekenden kunnen hun betaalbare woning hier maar moeilijk vinden, laat staan mensen die het financieel op eigen kracht niet kunnen.

Groei is nodig, om kwalitatief goede, betaalbare woningen en wijken te ontwerpen die toekomstbestendig, betaalbaar en duurzaam zijn. Als we niet bijbouwen veroudert de huidige woningvoorraad en lopen we het risico dat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de vragen van nu en de toekomst. Om een hoge kwaliteit van de sociale woningbouw te blijven behouden is vernieuwing door groei noodzakelijk.

Groei is nodig, want anders wordt Hilversum een slapend woongebied voor rijke mensen in een arme gemeente, waar de vitaliteit uit is.

Als we geen nieuwe woningen toevoegen aan Hilversum, dan vergrijst de stad, trekken jongeren weg en wordt het voor werkgevers minder aantrekkelijk om hun bedrijf in Hilversum te vestigen.

Hilversum wil een vitale en leefbare woongemeente zijn.

Wij herkennen en erkennen de urgentie. De uitdaging voor Hilversum is de kracht van de inclusieve Tuinstad Hilversum te versterken en de kwaliteit te vergroten. We zien een uitdaging waarover we graag meedenken én aan meewerken. Voor jong, oud, rijk, arm, gezin, alleenstaand, gezond, ziek, met of zonder beperking.

Wanneer we nu niet focussen op de toekomst, dan voorzien wij een ‘slapend rijk’ woongebied. Met veel ouderen, vertrekkende jongeren en bedrijven/organisaties die moeite hebben met het vinden van bijvoorbeeld politieagenten, zorgmedewerkers en onderwijzers omdat er geen woningen voor hen zijn. Als we niets doen vergrijst de stad met een ‘gouden hek’ er omheen…een roestend hek.

Kortom

Wij zijn enthousiast en zien kansen en mogelijkheden voor het prachtige Hilversum. Wij zien voldoende aanknopingspunten en gezamenlijke belangen, om samen de inclusieve Tuinstad in Hilversum te continueren en te waarborgen voor de toekomst. De corporaties werken hierin graag samen met huurders, partners én de gemeente.

Hilversum een stad van en voor iedereen!

Bedankt voor uw aandacht.

Naar het overzicht
x