Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken voert op 1 juli huurverhoging door en levert maatwerk bij betalingsproblemen
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken voert op 1 juli huurverhoging door en levert maatwerk bij betalingsproblemen

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken voert op 1 juli 2020 de jaarlijkse huurverhoging door. De gemiddelde huurverhoging wordt over het gehele bezit 2,6% (gelijk aan inflatie 2019), variërend van 0 tot 5,1%. Dit past binnen de doelstellingen van Het Gooi en Omstreken om de prijs van de woning af te stemmen op de kwaliteit. De woningcorporatie levert maatwerk voor huurders die in de financiële problemen komen.

Prijs-kwaliteitverhouding

Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘Als woningcorporatie zorgen wij ervoor dat woningen betaalbaar blijven, tegen een huur die bij de woning past. Toch hebben soortgelijke woningen in een straat of in een complex niet altijd dezelfde huurprijs. Die verschillen roepen vragen op. Wij kiezen er daarom voor om deze verschillen te verkleinen met de jaarlijkse huurverhoging. Met onze huurdersorganisatie HGO is afgesproken dat woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die al een goede huurprijs hebben. Op deze manier worden huurprijzen meer in overeenstemming gebracht met de kwaliteit van de woning.’

Huurverhoging in coronatijd

Het Gooi en Omstreken voert ondanks de coronacrisis wel de huurverhoging door. Maarten van Gessel: ‘Iedere euro die we verdienen, investeren we in betaalbare en goede sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Als we de huurprijs niet zouden verhogen, dan heeft dat gevolgen voor de renovaties, onderhoud en het isoleren en verduurzamen van woningen. Ook zijn de inkomsten nodig voor de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, die zo hard nodig zijn in onze regio. Wij zijn van mening dat een algemene maatregel, zoals het laten vervallen of uitstellen van de huurverhoging voor alle huurders, geen passend antwoord is op de uiteenlopende problemen. Daarom kiezen we voor maatwerk. We willen juist die huurders helpen die door sterke inkomensdaling in financiële problemen zijn gekomen.’

Huurbevriezing of huurverlaging

Vanaf dit jaar kunnen huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur een huurverlaging of huurbevriezing aanvragen. Of een huurder hiervoor in aanmerking komt hangt af van het huishouden, inkomen en de netto huurprijs van de woning waarin zij wonen. De aanleiding hiervan is het Sociaal Huurakkoord dat Aedes (branchevereniging voor woningcorporaties) en de Woonbond hebben bedacht om woningen voor iedereen betaalbaar te houden.

Meer informatie en downloads

Kijk voor meer informatie op www.wonenbijgeno.nl/huurverhoging

  • Klik hier voor de veelgestelde vragen en antwoorden rondom de huurverhoging
  • Klik hier voor een filmpje met uitleg over de komende huurverhoging
  • Klik hier voor de infographic met uitleg over de totstandkoming van de huurprijs
  • Klik hier voor de infographic met uitleg over de totstandkoming van de huurverhoging
Naar het overzicht
x