Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Het Gooi en Omstreken scoort maximaal op duurzaamheid in Aedes-benchmark
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Het Gooi en Omstreken scoort maximaal op duurzaamheid in Aedes-benchmark

Op donderdag 21 november zijn op het Aedes-congres alle benchmarkresultaten bekendgemaakt. Net als voorgaande jaren scoort Het Gooi en Omstreken bovengemiddeld op het onderdeel Duurzaamheid. Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘We zijn al jaren volop bezig met verduurzaming en dat is goed terug te zien in de cijfers. Veel van onze woningen zijn al energiezuinig, maar om echt duurzaam te zijn moet er meer gebeuren.’

Tevreden met score
Ieder jaar voert brancheorganisatie Aedes een benchmark uit onder ongeveer 300 woningcorporaties in het hele land. Er worden vijf onderwerpen gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Beschikbaarheid & Betaalbaarheid en Duurzaamheid. Het Gooi en Omstreken scoort een bovengemiddelde A op Duurzaamheid. Op de overige onderdelen wordt een gemiddelde B-score behaald en één C-score. Het Gooi en Omstreken is tevreden met dit resultaat en valt hiermee in de middengroep. ‘We zijn tevreden over de uitkomst, maar pakken de leerpunten op om ons te blijven verbeteren’, vertelt Van Gessel.

Een samenvatting van de belangrijkste resultaten:

Score A: Vooruitloper op duurzaamheid
Op de energie-index van woningcorporatie scoort Het Gooi en Omstreken met 1,31 (gemiddeld energielabel B) net als vorig jaar beter dan het landelijk gemiddelde van 1,57 (gemiddeld energielabel C). Dit komt onder andere door het succesvolle Label-B programma.

Score B: Bedrijfslasten onder landelijk gemiddelde
De gemiddelde bedrijfslasten (per verhuureenheid) komen uit op €781. Dat ligt net onder het landelijk gemiddelde.

Score B: Volop investeren in onderhoud en verbetering
Het Gooi en Omstreken investeert volop in onderhoud en verbetering, waardoor de uitgaven per verhuureenheid iets boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Het positieve resultaat van deze investeringen is terug te zien in het cijfer voor de ervaren woonkwaliteit: een 7. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van een 6,9.

Score B: Beschikbaarheid en betaalbaarheid
De huurprijzen zijn iets hoger dan het landelijk gemiddelde, maar daarentegen vraagt Het Gooi en Omstreken maar 66,9% van de maximale huur, terwijl dit landelijk 71,6% is.

Score C: Positieve beoordeling huurders
Op alle onderdelen van het huurdersoordeel haalt Het Gooi en Omstreken betere cijfers dan vorig jaar. De score op de onderdelen reparatieverzoeken stijgt met een tiende punt naar 7,5. De score van nieuwe huurders is gestegen tot een 7,7 en die van vertrokken huurders tot een 7,6. ‘Landelijk zijn de beoordelingen nóg harder gestegen, waardoor we ondanks de mooie cijfers helaas net onder het gemiddelde scoren. We zullen daarom komend jaar nog een extra tandje bijzetten’, legt Van Gessel uit.

Kijk voor meer informatie op: www.aedes.nl

Naar het overzicht
x