Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Gemeente Baarn, Het Gooi en Omstreken en HGO ondertekenen prestatieafspraken
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Gemeente Baarn, Het Gooi en Omstreken en HGO ondertekenen prestatieafspraken

De afgelopen maanden is er door woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, de gemeente Baarn en huurdersorganisatie Het Gooi en Omstreken (HGO) hard gewerkt aan de samenstelling van nieuwe prestatieafspraken. Deze worden binnenkort door Maarten van Gessel (Het Gooi en Omstreken), wethouder Erwin Jansma en Johan Ruijzendaal (HGO) ondertekend.

Betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming

De partijen hebben met elkaar onder andere afspraken gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid en verduurzaming. De prestatieafspraken gelden tot en met 2022.

Meerjarige afspraken

De prestatieafspraken dienen verder te worden gezien als een contract waarop de drie partijen elkaar kunnen aanspreken. Nieuw hieraan is dat de drie partijen hebben afgesproken om vanaf 2020 meerjarige prestatieafspraken te maken met elkaar. Tussentijds kunnen nieuwe afspraken indien noodzakelijk worden toegevoegd.

Geen extra vrije sector huur en geen verkoop

De gemeente Baarn valt buiten de ‘kernregio’ van Het Gooi en Omstreken. Landelijke regelgeving schrijft voor dat de woningcorporatie dan geen nieuwbouw mag realiseren in Baarn. Gezien het geringe aantal woningen dat de corporatie in bezit heeft is het daarom niet wenselijk om in Baarn meer woningen een huurprijs mee te geven boven de sociale huurgrens, of woningen te verkopen. Hierdoor blijft de beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze corporatiewoningen gegarandeerd.

Naar het overzicht
x