Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Gematigde huurverhoging voor bewoners Het Gooi en Omstreken
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Gematigde huurverhoging voor bewoners Het Gooi en Omstreken

Het Gooi en Omstreken vindt het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen betaalbaar kunnen wonen in de regio. De corporatie kiest er daarom ook dit jaar voor geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. De huurverhoging voor alle sociale huurwoningen wordt beperkt tot het inflatiepercentage van 1,4%.

Inflatievolgende huurverhoging
De wettelijk maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen is dit jaar vastgesteld op 3,9% (inflatie + 2,5%). Een inkomensafhankelijke huurverhoging is ook mogelijk bij huishoudinkomens hoger dan € 41.056,- (inflatie + 4%= 5,4%). Voor Het Gooi en Omstreken blijft betaalbaarheid een belangrijk speerpunt en daarom wordt er dit jaar bewust afgezien van een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat alle huurders alleen een inflatievolgende huurverhoging van 1,4% krijgen. Uitzondering daarop zijn de huurders die een sociale huurwoning huren met een huurprijs die per 30 juni 2018 hoger is dan € 710,68. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2018.

Lage energielasten

Energiekosten maken ook een belangrijk deel uit van de totale, maandelijkse woonlasten. Het Gooi en Omstreken is vooruitstrevend op het gebied van verduurzaming en energieverbetering. Directeur-bestuurder Maarten van Gessel: ‘We hebben de laatste jaren bijna de helft van onze woningen verduurzaamd zonder huurverhoging en hebben nu een gemiddelde energie-index van 1,30 (voormalig Label B). Dit betekent dat de woonlasten voor onze huurders zijn gedaald en hun wooncomfort is verbeterd. Hier gaan we de komende tijd mee door.'

 

Naar het overzicht
x