Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Evaluatie woonruimteverdeelsysteem
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Evaluatie woonruimteverdeelsysteem

In september 2011 is in de regio Gooi en Vechtstreek een nieuw woonruimteverdeelsysteem ingevoerd.  

Sociaal aanbod gestegen 
Bij de evaluatie is geconstateerd dat het aanbod van sociale huurwoningen van de gezamenlijke corporaties met 15% is gestegen, tegen de landelijke marktontwikkelingen in. Het aanbod van Het Gooi en Omstreken is in deze regio zelfs met 21% gestegen.

Gemiddeld aantal reactie
Het gemiddeld aantal reacties per woning in regio Gooi en Vechtstreek is iets gedaald naar 182. Het aanbod van Het Gooi en Omstreken is met gemiddeld 276 reacties per woning duidelijk erg gewild.

Dynamiek op de woningmarkt
Een andere belangrijke doelstelling van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem is het bevorderen van de dynamiek op de woningmarkt.  Uit de evaluatie blijk dat onder de nieuwe huurders het aandeel doorstromers van 40% naar 50% is gestegen. Van de nieuwe huurders van Het Gooi en Omstreken is nu zelfs bijna 60% doorstromer.

Naar het overzicht
x