Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Drukbezochte informatiebijeenkomst Eiland 4 Rengerswetering
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Drukbezochte informatiebijeenkomst Eiland 4 Rengerswetering

Dinsdag 18 september vond de tweede informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden en geïnteresseerden van Rengerswetering Eiland 4 in Bunschoten-Spakenburg. Tijdens deze avond werd het (concept) stedenbouwkundige plan gepresenteerd.

Parkrijk
De eerste ideeën voor Rengerswetering Eiland 4 zijn al tijdens een eerdere bijeenkomst voorgelegd aan de bewoners van Bunschoten-Spakenburg. Er zijn toen ook drie inrichtingsmodellen gepresenteerd: Waterrijk, Parkrijk en Hovenrijk. De omwonenden, gemeente en andere betrokken partijen hebben zich massaal uitgesproken en de voorkeur gaat uit naar Parkrijk. Dit model is dan ook uitgewerkt in het voorlopige plan. Kenmerkend voor deze opzet is dat er geen harde grens komt tussen het park en de bebouwing, maar dat deze juist met elkaar worden verweven.

Ideeënbus
De bijeenkomst op 18 september werd druk bezocht. Er waren zo’n veertig belangstellenden aanwezig. Tijdens de avond werden voornamelijk vragen gesteld over de parkeergelegenheid, de verkeersveiligheid en de inrichting van het park. Bovendien werd de ideeënbus goed gevuld met suggesties en opmerkingen. Deze zullen waar mogelijk worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Meer informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is over dit project, dan vindt u dat op de projectpagina van Rengersweteirng Eiland 4.

 

 

Naar het overzicht
x