Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Convenant met de Belastingdienst
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Convenant met de Belastingdienst

Het Gooi en Omstreken en de Belastingdienst ondertekenden op 9 januari 2013 een convenant voor Horizontaal Toezicht.  Dhr. Hoogveld van de Belastingdienst en dhr. Flemminks Smid directeur- bestuurder van Het Gooi en Omstreken - hebben met het tekenen van het convenant de nieuwe manier van samenwerken vastgelegd.

Wederzijds vertrouwen
De relatie met de Belastingdienst is bij Horizontaal Toezicht gebaseerd op transparantie, begrip en vertrouwen. Om zicht te krijgen op de fiscale houding en de  manier waarop Het Gooi en Omstreken haar verantwoordelijkheden oppakt bij het indienen van aangiften heeft de Belastingdienst een zogenaamde complianceverkenning uitgevoerd. Daarbij heeft de Belastingdienst vastgesteld dat bij Het Gooi en Omstreken de randvoorwaarden aanwezig zijn voor een goede beheersing van fiscaliteit. Het Gooi en Omstreken geeft met het convenant aan te zorgen voor interne beheersing en controle van de fiscale processen en geeft openheid over ingenomen fiscale standpunten.

Voordelen Horizontaal Toezicht
De samenwerking rond Horizontaal Toezicht heeft een aantal voordelen. Zo heeft Het Gooi en Omstreken een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst en zijn er minder controles en vragenbrieven nodig. Daarnaast geeft de Belastingdienst op verzoek van Het Gooi en Omstreken haar visie over de standpunten van Het Gooi en Omstreken. Dit komt ten goede aan de duidelijkheid van de fiscale positie. Fiscale risico’s kunnen worden beperkt en fiscale vraagstukken kunnen sneller en efficiënter worden afgehandeld. Daarmee ligt de focus steeds meer op het heden in plaats van op het verleden.

Samenwerking
Bij Horizontaal Toezicht is samenwerking het sleutelwoord. Door goede afspraken te maken wordt de kwaliteit van de aangiften behouden en verbeterd. Met Horizontaal Toezicht zetten de Belastingdienst en Het Gooi en Omstreken ook de onderlinge samenwerking veel meer centraal dan bij de ‘oude’ manier van toezicht. Dat betekent dat meer afstemming vooraf plaatsvindt, in plaats van controles achteraf.

Evert van de Bovenkamp, manager Finance en Control bij Het Gooi en Omstreken: "Als organisatie die vooral opereert in het publieke/overheidsveld en voor een beperkt deel in het private/commerciële veld hebben we voor een betrouwbare bedrijfsvoering graag vooraf duidelijkheid over onze fiscale positie. Het Horizontaal toezicht is daarvoor een goed instrument.”

Naar het overzicht
x