Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Aankondiging huurdersenquête: uw mening is belangrijk
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Aankondiging huurdersenquête: uw mening is belangrijk

Het Gooi en Omstreken wil graag dat huurders meedenken over het beleid van de komende vijf jaar. Daarom raadplegen wij vanaf 21 september de mening van onze huurders. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) in samenwerking met Desan. Zij benaderen in de periode van 21 september tot 6 oktober een aantal van onze huurders door middel van een digitale enquête.

 

Wij horen graag uw ervaring, mening en gevoel over onze organisatie. Huurders, waarvan wij een e-mailadres hebben, ontvangen de enquête digitaal via een link in een e-mail. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn: plezierig wonen, passend wonen, goede dienstverlening en participatie (samen doen). Als blijkt dat de respons onvoldoende is, vinden er ook telefonische enquêtes plaats.

 

De gegevens die KWH in samenwerking met Desan verzamelen, zullen anoniem verwerkt worden in een algemene rapportage. Deze resultaten zullen uiteindelijk gebruikt worden als input voor het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan.

 

Wij hopen dat u bereid bent uw medewerking te verlenen. Hiermee levert u een bijdrage aan het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Naar het overzicht
x