Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
100% instemming energieproject Asterstraat en omgeving
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

100% instemming energieproject Asterstraat en omgeving

Aan de Asterstraat en omgeving in Hilversum maakt Het Gooi en Omstreken 94 woningen energiezuiniger. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het isoleren van dak en gevel, HR++glas en het aanbrengen van een mechanisch ventilatiesysteem. De voorgenomen plannen werden eerst voorgelegd aan de bewoners. En met succes: er werd een 100%-score gehaald! 

Wensen van bewoners
Het gehele traject zijn de bewoners betrokken bij de voorgenomen verbeterplannen. Tijdens speciale bewonersavonden zijn de plannen gepresenteerd en de werkzaamheden toegelicht. Er is naar de bewoners geluisterd en de plannen verder aangescherpt. Met een informatiebrochure zijn de bewoners nader geïnformeerd over wat hen te wachten staat.

Extra ondersteuning
Het bieden van de extra ondersteuning is bereikt met de inzet van een wijkconciërge door de aannemer Logchies. De wijkconciërge gaat eenvoudige klusjes uitvoeren en verleent bewoners hulp waar nodig. Tijdens de huisbezoeken heeft de bewonersconsulent van Logchies de persoonlijke omstandigheden en de afwijkingen in de woning in kaart gebracht. De bewoners zijn nader geïnformeerd over de plannen en de rol van de wijkconciërge.

Planning
Tijdens de uitvoering wordt gewerkt in twee bouwstromen. Naar verwachting is het totale project medio mei 2018 gereed.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het project? Kijkt u dan op de projectpagina.

Naar het overzicht
x