Nieuwbouw
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
In voorbereiding: Smeekweg, Klooster, Ericaweg en Elleboogweg in Laren
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

In voorbereiding: Smeekweg, Klooster, Ericaweg en Elleboogweg in Laren

In Laren aan de Smeekweg liggen 10 grondgebonden huurwoningen van G&O. De woningen waren ooit opgenomen in ons verduurzamingsprogramma. Na een periode van onderzoek en ingegeven door ontwikkelingen op de woningmarkt onderzoeken we op dit moment de mogelijkheid om op de locatie te verdichten.

Verdichten

In de eerste onderzoeksfase (2020) is gebleken dat de investeringskosten voor het verduurzamen van de woningen erg hoog zijn. Daarnaast heeft Laren te maken met een bijzonder laag aantal sociale huurwoningen (16%). Terwijl de vraag naar sociale huurwoningen blijft toenemen, voor jongeren maar nog meer voor ouderen. In Laren is namelijk sprake van een sterk vergrijzende bevolking, meer dan in andere gemeenten. In de prestatieafspraken met de gemeente is afgesproken om het aantal sociale huurwoningen tot en met 2027 te vergroten naar 18%. De Smeekweg is in de Woonvisie van de gemeente benoemd als een van de geschikte locaties om huurwoningen bij te bouwen.

Gespikkeld bezit

De ontwikkeling gaat over woningen aan de Smeekweg, Klooster, Ericaweg en Elleboogweg. Daar heeft G&O 10 woningen. Twee daarvan zijn zogenoemd gespikkeld bezit: woningen die onderdeel zijn van een twee-onder-een-kapwoning. De helft daarvan is een huurwoning van G&O, de andere helft is een koopwoning.

Sloop en nieuwbouw

Verdichten op de huidige locatie betekent dat de bestaande 8 woningen ruimte gaan maken voor nieuwbouw. Zoals de plannen nu laten zien, is het mogelijk om zo’n 10 grondgebonden sociale huurwoningen en 18 seniorenappartementen te realiseren.

Bewoners en omwonenden betrekken

In 2023 zijn we op huisbezoek gegaan bij de huidige huurders, om de haalbaarheid te toetsen en ze te vragen naar hun woonwensen. In de periode die volgende, startten we met een architectenbureau een eerste verkenning naar mogelijkheden die passen in de omgeving. De resultaten van die verkenning deelden we tijdens een bewoners- en omwonendenavond 1 februari 2024. Daarvoor waren zowel bewoners als omwonenden uitgenodigd. Het doel van deze avond was bewoners en buurt vanaf de start open en transparant informeren en hun wensen, suggesties en ideeën ophalen. Na afloop deelden we het verslag van de avond met alle aanwezigen en de gemeente.

De plannen tot nu toe

Tijdens de avond in februari lieten we per locatie drie varianten zien. Dat ging grofweg over:

  • Smeekweg: toevoegen van 18 appartementen voor senioren
  • Klooster: toevoegen van 3 grondgebonden woningen
  • Ericaweg: toevoegen van 7 grondgebonden woningen

Verdere planning en besluitvorming

De opbrengsten van het onderzoek tot nu toe delen we met de gemeente. Hierna starten we de procedure rondom het omgevingsplan. Omdat er meer woningen worden toegevoegd op de huidige locatie, is het nodig daarvoor een wijziging aan te vragen. Ondertussen verwerken we de uitkomsten van de bewonersavonden om te komen tot een meer concreet plan. We verwachten hiervoor rond de zomer van 2024 opnieuw een bewonersavond te organiseren.

Wat gaat er met de huidige huurders gebeuren?

Met de huidige huurders hebben we vanaf de eerste ideefase intensief contact. In een sociaal plan staan de afspraken die we o.a. maken over het verhuizen en de voorrang die bewoners krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Bewoners kunnen dit sociaal plan voor de zomer verwachten.

Wie doet wat?

Gemeente Laren heeft in haar woonvisie de locatie aangewezen als inbreidingslocatie. Evengoed is het van belang dat ook de gemeente hierin samenwerkt. Om daarmee de eerder gestelde doelstellingen, om sociale huurwoningen toe te voegen, te kunnen behalen. G&O werkt de plannen voor dit project verder uit. 

Duurzaamheid

Bij alle nieuwbouwprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor circulair, conceptueel bouwen zonder traditionele bouwmaterialen (zoals beton, steen en keramiek). Ook in Laren zal dit zo zijn, op het moment dat we in die fase van het project aankomen. Een groene woonomgeving vinden we hierin belangrijk. Daarmee dragen we bij aan het wooncomfort van huurders en beperken we zoveel mogelijk de overlast van klimaatverandering.

Verder lezen

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2024

Naar het overzicht
x