Nieuwsoverzicht
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Waarom schakelen we soms een ecoloog in?
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Waarom schakelen we soms een ecoloog in?

Alle werkzaamheden die we als woningcorporatie uitvoeren proberen we zo te doen dat we het behoud van de vogels en planten kunnen garanderen. Daarom denken we goed na over de maatregelen die nodig zijn voor het behoud van vogels en natuur. Dat doen we samen met een ecologisch adviesbureau: Ecoresult B.V. Zij helpen en adviseren ons over planten en natuur voordat we daadwerkelijk aan de slag gaan. Onze sociaal projectleider Ilse interviewde projectleider Ecologie én vleermuisexpert Anton Meurs en Adviseur Ecologie Elise Bakker van Ecoresult.

Wat houdt het werk van een ecoloog precies in?

‘Bij Ecoresult houden we ons met twee zaken bezig. Namelijk het adviseren over het naleven van de Wet Natuurbescherming bij bijvoorbeeld onderhouds- en nieuwbouwprojecten. En het adviseren op het gebied van natuurontwikkeling’, vertelt Anton.

Waar beginnen jullie mee?

‘Bij geplande projecten beginnen we met een ecologische quickscan. Tijdens deze quickscan onderzoeken we of de werkzaamheden schadelijk kunnen zijn voor beschermde dier- en plantensoorten. Daarna volgt een aanvullend onderzoek. Dat is nodig om te bepalen welke diersoorten en ecologische functies er binnen het gebied aanwezig zijn. Op basis van de resultaten van dit onderzoek bepalen we of er een ontheffing op de Wet Natuurbescherming nodig is. En welke maatregelen er genomen moeten worden om het gebied geschikt te houden voor de soorten. Je bent dan als ecoloog van begin tot het einde van de werkzaamheden betrokken’ vertelt Elise.

Hoe werkt het onderzoek naar vleermuizen?

‘Vanaf de avondschemering tot twee uur daarna vliegen vleermuizen uit. Wij zoeken met een vleermuisdetector in de wijk om de vleermuizen te vinden. We letten daarbij op waar ze vandaan komen, bijvoorbeeld uit gebouwen. Dan is daar namelijk een verblijfplaats. Ook zoeken we naar vliegroutes of gebieden waar ze voedsel zoeken. De verschillende soorten vleermuizen zijn te onderscheiden aan de frequentie en het ritme van de geluiden die ze maken. Deze vangen we op met een batdetector. De oren zijn de ogen van de vleermuis. Door het produceren van die geluiden kan de vleermuis zich oriënteren in de ruimte’ legt Anton uit.

Naar welke soorten vogels zoeken jullie?

‘Over het algemeen in wijken binnen de bebouwde kom gaat het vooral over de huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen. Maar het komt ook voor dat er beschermde plantensoorten zijn of bijvoorbeeld uilen, kikkers en marters. Dit komt vaker voor in het buitengebied. Ik heb ooit in Nederhorst den Berg een beschermde orchidee gevonden. Dit moet dan ook in het plan opgenomen worden. Het maakt in dit geval niet uit of de bewoner deze wellicht meegenomen en geplant heeft: de soort moeten dan beschermd worden’, vertelt Anton.  

Waarom zijn huismussen nog beschermd?

‘Het gaat nu goed met de populatie mussen in ons land. Maar ze zijn afhankelijk van het menselijk gedrag. Ons gedrag bepaalt dus hoe goed het met ze gaat’ legt Anton uit. ‘Daarom zullen mussen altijd beschermd moeten worden. Toch gaat het nu lang niet zo goed met de huismus als twintig jaar geleden. Er zijn nu een stuk minder huismussen. Dit komt mede doordat huismussen in woningen broeden en er steeds minder gelegenheden in de woningen zijn waar huismussen hun nesten kunnen bouwen legt Elise uit.

Mag je altijd vogels voeren?

‘Voer ze niet meer dan ze ook kunnen opeten. Anders dreigen er andere (ongewenste) dieren op af te komen. In de winter kan je het best vethoudende dingen geven. In het voorjaar hebben vogels meer eiwitten nodig, dus voer waar insecten in zijn verwerkt. Geef vogels echter alleen voer dat voor vogels bedoeld is. Van brood kunnen vogels zelfs ziek worden’ waarschuwt Anton.      

Wat is het voordeel van een goede populatie vleermuizen in de omgeving?

‘Vleermuizen eten minimaal 300 muggen per nacht! Vleermuizen in je buurt is een teken dat de kwaliteit van de leefomgeving goed is’ vertelt Elise.

Hebben jullie ook een tip voor Het Gooi en Omstreken?

‘Laat veel bosjes rondom complexen groenrijk. Vooral bij woonwijken die grenzen aan het buitengebied. Dit is goed voor diverse kleine zoogdieren en daar kunnen ze beschutting zoeken’ zegt Elise. ‘We worden altijd heel blij van de wijken waarin jullie woningen staan. Deze zijn vaak heel groen en er zijn veel soorten vogels en andere zoogdieren te vinden’ vult Anton aan.

Hebben jullie tips voor bewoners om planten en beschermde diersoorten te helpen?

‘Plant veel groen en bloemen. Bloemen zorgen voor meer insecten en die zorgen weer voor meer voedsel voor vogels en vleermuizen. Daarnaast zijn hagen fijn voor verschillende vogels als beschutting tegen natuurlijke vijanden of als verzamelplaats. Hang zelf ook kastjes op. Dit is fijn voor zowel huismussen en mezen. Het aantrekken van mezen heeft ook nog een bijkomend voordeel dat ze de larven van de eikenprocessierups eten’ sluiten Anton en Elise af.

 

        

Naar het overzicht
x