Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Interview Maarten van Gessel in Weekblad Wijdemeren
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Interview Maarten van Gessel in Weekblad Wijdemeren

Deze week stond in Weekblad Wijdemeren een uitgebreid interview door Herman Stuijver met directeur-bestuurder Maarten van Gessel. Klik hier voor het originele artikel (zie pagina 7).

Maarten van Gessel maakt zich sterk voor sociale woningbouw
Al 2,5 jaar leidt Maarten van Gessel als directeur- bestuurder woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Voor de bewoners van de ruim 8.300 woningen in deze zeven gemeenten is het voor Van Gessel nog elke dag een uitdaging om betaalbare en goede huisvesting te leveren.


Maarten van Gessel kent het klappen van de zweep in deze bedrijfstak. Hij werkte onder andere voor de stadsvernieuwing in Nijmegen en als directeur van een woningstichting in Apeldoorn. “In de zomer van 2016 was het een mooi moment om hier te beginnen. Privé, omdat ik was verhuisd naar Utrecht en qua werk begon Apeldoorn aan een nieuwe fase. Dat was een passende afsluiting. Hier in Hilversum paste ik in het profiel en ik denk dat Het Gooi en Omstreken toe was aan nieuwe patronen.”

Daarbij doelt Van Gessel op diverse interne aanpassingen in de organisatie die ongeveer 70 medewerkers telt. “Het fijne is dat ik constateer dat de medewerkers bewust gekozen hebben voor deze corporatie. Ze zijn gemotiveerd en bereid een tandje extra bij te zetten, indien gewenst.” Plus het feit dat de woningcorporatie meer communicatie wil met haar bewoners. Alles mooi samengevat in het nieuwe Koersplan: SamenWonen! Het Gooi en Omstreken omvat zo’n 14 dorpen en juist die couleur locale vindt de bestuurder een bepaalde charme hebben. “Kijk, wat mij betreft ondersteun ik het streven van Wijdemeren naar één gemeente Gooi en Vecht, maar ook dan heb je te maken met grote verschillen tussen kernen. Ik respecteer dan ook die lokale Woonvisies.” Dat gemeenten druk uitoefenen om de eigen inwoners voorrang te verlenen bij de toewijzing van nieuwe woningen, begrijpt Van Gessel maar hij is er geen voorstander van. “Als het van de politiek moet, dan kan dat echter nooit meer zijn dan 20 à 25%, omdat je ook moet samenwerken in de regio.”

Doorstroming
Doorstroming stimuleren is het belangrijkste, volgens de corporatie. Dan ontstaat er een verschuiving die meer beschikbare huizen oplevert. Alleen starters helpen is niet voldoende. “Juist de focus op ouderen helpen naar een passender woning is effectief”, vult Van Gessel aan. Sinds 2016 is er een trendbreuk bij Het Gooi en Omstreken: verkopen van huurwoningen hoeft niet meer. “De noodzaak was er, gezien de duurzaamheidsopgave rondom energielabel B destijds. Dat is inmiddels nu nog anders. We hebben zo’n 55 miljoen aan huurinkomsten. Maar op het moment dat we flinke investeringen moeten doen in de energietransitie, dan zullen wij er ook niet aan ontkomen om woningen te verkopen.” Het moge bekend zijn dat de zogenoemde verhuurdersheffing een doorn in het oog is van de woningbouwverenigingen. Het Gooi en Omstreken betaalt jaarlijks 8 miljoen aan de staat. “De huurders betalen dit uiteindelijk. Ook wij willen dat geld liever omzetten in de energietransitie. Hopelijk biedt het klimaatakkoord die ruimte.” Overigens weet Van Gessel dat in Wijdemeren het gemiddelde energielabel op -B- staat. Dat is uitstekend. (Voor de kenners, dat is een energie-index van 1,24). Er staan dus ook geen grootscheepse aanpassingen van bestaande woningen op de agenda. Uiteraard geldt dit wel voor nieuwbouw.

Samen wonen
In de koers die is uitgezet, neemt de buurt waarin je woont, een steeds belangrijkere plaats in. “Alleen een fijne woning hebben, is ook niet alles. Wie er naast je woont en hoe je omgeving eruit ziet is ook belangrijk. Leefbaarheid, netheid, veiligheid, je kunt het niet los zien van elkaar.” Daarom zit Het Gooi en Omstreken ook verwikkeld in een netwerk met tal van gemeenten en andere organisaties. “Onderschat de vereenzaming niet. Dit geldt trouwens niet alleen bij ouderen en gebeurt ook in de dorpen. Onze woonconsulenten vormen een belangrijke schakel naar de maatschappelijke hulp.”

Wijdemeren
In Wijdemeren kijkt Het Gooi en Omstreken reikhalzend uit naar een woningbouwplan in de Horn- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg. Ook Zuidsingel VIII in Kortenhoef staat hoog op het verlanglijstje. Op de derde plaats kan het leegkomen van schoolgebouwen plaats bieden aan appartementen. Aan de tegenstanders van meer woningbouw wil Maarten van Gessel zeggen dat woningen noodzakelijk zijn om de voorzieningen in de dorpen in stand te houden. “Winkels, kerken en scholen bepalen toch het beeld van een dorp. Dat wil iedereen toch? Om leegloop te voorkomen, zul je moeten bijbouwen. Dat stimuleert ook de doorstroming, waarbij jonge gezinnen bestaande huizen kunnen betrekken. Wie de leefbaarheid wil behouden, kan niet tegen bepaalde woningbouwplannen zijn.”
Maarten van Gessel ziet het als zijn missie om met passie en ratio het belang van de sociale  woningbouw uit te dragen.

Naar het overzicht
x