Nieuwsarchief
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O
Woningcorporaties vragen aandacht voor duurzaamheid en bouwlocaties
Woningcorporatie G&OWoningcorporatie G&O

Woningcorporaties vragen aandacht voor duurzaamheid en bouwlocaties

In een brief aan de nieuwe gemeenteraadsleden en de collegeformateurs in de Gooi en Vechtstreek vragen de gezamenlijke woningcorporaties aandacht voor twee belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor bouwlocaties om sociale huurwoningen te bouwen en voor samenwerking op het gebied van verduurzaming. "Samen zijn we verantwoordelijk voor een gevarieerd aanbod van duurzame sociale huurwoningen. Deze opgaven kunnen wij alleen samen met de gemeenten succesvol ten uitvoer brengen", licht Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie, namens de woningcorporaties toe.

Bouwlocaties

De vraag naar betaalbare woningen is vele malen groter dan het aanbod in de Gooi en Vechtstreek. Ook moet een deel van de voorraad worden vervangen omdat de doelgroep verandert: minder gezinnen en meer eenpersoonshuishoudens. In de regionale Woonvisie is afgesproken om 1/3 van alle nieuwbouwwoningen in de sociale huur te realiseren. Dat is wat de corporaties betreft het minimum. Door het toevoegen van het typen woningen waarvan er nu onvoldoende zijn, door het stimuleren van doorstroming en door een optimale woonruimteverdeling (passend bij het inkomen en de gezinssamenstelling) door te voeren, kunnen wij meer huishoudens voorzien in hun woonbehoefte. De corporaties gaan graag in gesprek met de nieuwe colleges en raadsleden om alle kansen te onderzoeken.


Verduurzaming
De corporaties nemen hun verantwoordelijkheid voor het maken van grote stappen op het gebied van verduurzaming. Zij werken de komende jaren in een hoger tempo aan het energiezuiniger maken van de woningen. Belangrijk hierbij is te weten welke duurzame warmte en andere energiebronnen de gemeenten in de wijken gaat ontwikkelen. De kansen voor energietransitie liggen grotendeels op wijkniveau. Ook hierover willen de corporaties ideeën uitwisselen met de nieuwe gemeentebestuurders.

Kennismakingsbijeenkomst
De brief, voorzien van factsheets per corporatie, aan de raadsleden is tevens een uitnodiging voor een bijeenkomst om kennis te maken met als doel inzicht te krijgen in wat zij belangrijk vinden, waar zij kansen zien en welke zorgen er leven. "Uw bijdrage aan de (verdere) ontwikkeling van een toekomstbestendig en duurzaam sociaal woonbeleid voor onze huidige en toekomstige huurders is van groot belang. Wij verheugen ons op een goede samenwerking", sluit Joan van der Burgt af.

Naar het overzicht
x