De organisatie

Koersplan 2019- 2022

Het Koersplan genaamd SamenWonen! geeft in de kern weer wat Het Gooi en Omstreken (G&O) doet. We zijn een corporatie die toekomstgericht werkt aan betaalbaar en duurzaam wonen. Met dit Koersplan voor de komende jaren spelen wij in op de actuele volkshuisvestelijke vraagstukken binnen de samenleving. Er is bewust gekozen om aan de slag te gaan met thema’s waar wij een signalerende, initiërende of realiserende rol in hebben. Wij staan nu voor de vertaling naar concrete acties. Dit plan is de basis voor de werkplannen van de komende jaren. Het Koersplan is de meetlat waarlangs wij onze keuzes en concrete doelen leggen.

Samen werken aan...
De drie belangrijkste speerpunten uit het Koersplan zijn:

1. Een fijne woning voor iedereen
2. Woonplezier in de buurt
3. Een duurzame maatschappij

Regiokaart
G&O heeft haar bezit en activiteiten in de werkgemeenten zichtbaar gemaakt op de Regiokaart.

Meer informatie
Voor meer informatie over ons Koersplan kijkt u hier.

 

Woningcorporatie G&O

Verhalen uit het Gooi en Omstreken

Het laatste nieuws

Meer nieuws
x